Ποιοι μικροοργανισμοί κρύβονται στα τρόφιμα και τι προκαλούν Μερος Α: Πρωτεΐνες

mikroorganismoi_home.jpg

07

Τρόφιμα: Μοσχάρι, Χοιρινό

Μικροοργανισμός: Παθογόνα κλωστηρίδια

Χρόνος επώασης: 6-24 ώρες

Μπορεί να προκαλέσει ήπια δηλητηρίαση.

Μαγδαληνή Ν. Χωραΐτη

Ειδικός Εφαρμογών Διαιτητικής

Δίπλωμα Υ.Ε.Π.&Θ