Ποιοι μικροοργανισμοί κρύβονται στα τρόφιμα και τι προκαλούν Μερος Α: Πρωτεΐνες

mikroorganismoi_home.jpg

05

Τρόφιμα: Αλλαντικά, Γλυκά, Παγωτά

Μικροοργανισμός: Σταφυλόκοκκος

Χρόνος επώασης: 4-8 ώρες

Μπορεί να προκαλέσει οξεία δηλητηρίαση.