Ποιοι μικροοργανισμοί κρύβονται στα τρόφιμα και τι προκαλούν Μερος Α: Πρωτεΐνες

mikroorganismoi_home.jpg

04

Τρόφιμα: Γαλοπούλα, Κατσίκι, Κοτόπουλο, Χοιρινό

Μικροοργανισμός: Escherichia coli

Χρόνος επώασης: 12-36 ώρες

Μπορεί να προκαλέσει πυρετό, εμετό, διάρροια κ.α.