Ποιοι μικροοργανισμοί κρύβονται στα τρόφιμα και τι προκαλούν Μερος Α: Πρωτεΐνες

mikroorganismoi_home.jpg

02

Τρόφιμα: Γάλα, Κρέας, Τυρί

Μικροοργανισμός: Εντεροβακτηρίδιο

Χρόνος επώασης: 2-8 μέρες

Μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία, δηλητηρίαση κ.α.