laser

new37_podia.jpg

Άμεση επούλωση των ελκών των κάτω άκρων (διαβητικό πόδι κ,λ,π), ανακούφιση και επαναδραστηριοποίηση των ασθενών στις καθημερινές τους ασχολίες, προσφέρει μια νέα θεραπεία με την χρήση laser Elves 1470nm!

Την παγκόσμια πατέντα της θεραπείας έχει Έλληνας γιατρός με θεαματικά αποτελέσματα τα έξι χρόνια που την εφαρμόζει!

Το θέμα της επούλωσης των ελκών στο διαβητικό πόδι απασχόλησε και τις εργασίες του 13ου Πανελλήνιου Διαβητολογικού Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα.

new37_podia.jpg

Άμεση επούλωση των ελκών των κάτω άκρων (διαβητικό πόδι κ,λ,π), ανακούφιση και επαναδραστηριοποίηση των ασθενών στις καθημερινές τους ασχολίες, προσφέρει μια νέα θεραπεία με την χρήση laser Elves 1470nm!

Την παγκόσμια πατέντα της θεραπείας έχει Έλληνας γιατρός με θεαματικά αποτελέσματα τα έξι χρόνια που την εφαρμόζει!

Το θέμα της επούλωσης των ελκών στο διαβητικό πόδι απασχόλησε και τις εργασίες του 13ου Πανελλήνιου Διαβητολογικού Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα.

new8_4252552_blog.jpg

Λέγοντας «μικροοδοντιατρική» εννοούμε την ελάχιστη επεμβατική οδοντιατρική θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι ο σύγχρονος οδοντίατρος προσπαθεί ν’ αποκαταστήσει τη βλάβη, με τρόπο τέτοιο ώστε να μιμείται τη φύση, ανώδυνα και με στόχο η εμπειρία αυτή για τον ασθενή να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο δυσάρεστη, ή ίσως και ευχάριστη.

 

Τα μέσα που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευμένοι οδοντίατροι στη μικροοδοντιατρική, είναι η χρήση μικροσκοπίου κατά την οδοντιατρική πράξη, καθώς και οι συσκευές laser, και τέλος η χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την ευχάριστη παραμονή του ασθενούς στο χώρο αναμονής ή στην οδοντιατρική καρέκλα.

new8_4252552_blog.jpg

Λέγοντας «μικροοδοντιατρική» εννοούμε την ελάχιστη επεμβατική οδοντιατρική θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι ο σύγχρονος οδοντίατρος προσπαθεί ν’ αποκαταστήσει τη βλάβη, με τρόπο τέτοιο ώστε να μιμείται τη φύση, ανώδυνα και με στόχο η εμπειρία αυτή για τον ασθενή να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο δυσάρεστη, ή ίσως και ευχάριστη.

 

Τα μέσα που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευμένοι οδοντίατροι στη μικροοδοντιατρική, είναι η χρήση μικροσκοπίου κατά την οδοντιατρική πράξη, καθώς και οι συσκευές laser, και τέλος η χρήση οπτικοακουστικών μέσων για την ευχάριστη παραμονή του ασθενούς στο χώρο αναμονής ή στην οδοντιατρική καρέκλα.

new5_4814651_blog.jpg

Η αυξανόμενη ζήτηση τις τελευταίες δεκαετίες για αρμονικότερες αναλογίες στο σώμα κυρίως, αλλά και στο πρόσωπο, έφεραν ως αποτέλεσμα πολλή έρευνα στον τομέα της λιποαναρρόφησης. Με τα χρόνια έχουν ενσωματωθεί πολλές τεχνολογικές εξελίξεις, σε μια προσπάθεια να καταστεί η απομάκρυνση του ανεπιθύμητου λίπους ευκολότερη και λιγότερο επώδυνη. Η τελευταία, και πιο εντυπωσιακή, ονομάζεται SlimLipo. Πρόκειται για την καλύτερη έως τώρα εφαρμογή των laser στην λιποαναρρόφηση και έχει τη έγκριση του FDA των ΗΠΑ.

cvphoto_PapastavrouAias.jpg

Χειρουργὸς ὤτων, ρινός, λάρυγγος
Μεσογείων 264
Χολαργὸς 155 62
Τηλ.: 210-6502-000, 697-444-2112, προσ. 210-7218-831

http://e-orl.gr/

Συνοπτικὸ Βιογραφικὸ Σημείωμα

῾Ο ἰατρὸς Αἴας-Θεόδωρος ᾿Αγγέλου Παπασταύρου γεννήθηκε στὴν Ἀθῆνα τῷ 1953, ὅπου καὶ συνεπλήρωσε τὶς ἐγκύκλιες καὶ βασικὲς πανεπιστημιακὲς σπουδές τῷ 1978 καὶ τὴν ἐκπαίδευσι στὴν εἰδικότητα τῷ 1984. Ἀνεκυρήχθη διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν τῷ 1988.

Μετεκπαιδεύθηκε στὴν ὠτοχειρουργικὴ ἀπὸ ἐπιφανεῖς ὠτοχειρουργοὺς (Βερλετζίδης, Paparella, Parisier), στὴν κλινικὴ ἀκοολογία-νευρωτολογία (Lassmann), στὴν ἐνδοσκοπικὴ χειρουργικὴ τῶν παραρρινίων (Wigand καὶ Stammberger) καὶ τοῦ λάρυγγος (Wigand), καθὼς καὶ στὶς χειρουργικὲς ἐφαρμογὲς τῶν ἀκτίνων LASER (Wigand, Iro, Magriña).

῎Εχει συμμετάσχει σὲ πλῆθος σεμιναρίων συνεχιζομένης ἰατρικῆς ἐκπαιδεύσεως (CME credits) στὶς ΗΠΑ καὶ στὴν Εὐρώπη (ὠτοχειρουργική, πλαστικὴ χειρουργικὴ τοῦ προσώπου, φωνιατρική, κοχλιακὰ ἐμφυτεύματα, χειρουργικὴ κεφαλῆς καὶ τραχήλου, χειρουργικὲς ἐφαρμογὲς LASER, ραδιοσυχνοτήτων  κλπ). 

Διετέλεσε ἐπιμελητὴς ΩΡΛ κλινικῆς τοῦ νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» καὶ  διευθυντὴς τοῦ τμήματος ΩΡΛ τοῦ Κέντρου LASER & ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ποὺ λειτουργοῦσε παλαιότερα στὴν Κλινικὴ “ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ”. Εἶναι ἱδρυτὴς του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-MEDISUB. Διετέλεσε ἐπίσης ἐπιστημονικὸς σύμβουλος τοῦ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, σύμβουλος τῆς ἑταιρείας παροχῆς ὠργανωμένων φροντίδων ὑγιείας TOTAL CARE NETWORK-TCN, μὲ ἀντικείμενο τὴ σχεδίασι τῶν ὑπηρεσιῶν ΩΡΛ ἐνδιαφέροντος, καὶ  συνεργάτης διαφόρων ἰδιωτικῶν νοσηλευτηρίων. ῞Ιδρυσε τὸ τμῆμα ΩΡΛ στὸ πρώην μαιευτήριο “ΗΡΑ”, τὸ ὁποῖο μετεξελίχθηκε σὲ Γενική Κλινικὴ Χολαργοῦ “ΙΑΣΩ GENERAL”, ὅπου κυρίως ἀσκεῖ τὴν δραστηριότητά του μέχρι σήμερα.

Εἶναι Διδάκτωρ τοῦ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ἑταῖρος του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ MINNESOTA, μέλος τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ, τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, τῆς ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τῆς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, τῆς ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, μέλος ἐπὶ τιμῆ τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ, κλπ. 

Εἶναι σύμβουλος συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ ΙΑΤΡΙΚΗ καὶ μέλος τῆς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ διαδικτυακοῦ περιοδικοῦ Virtual Medical Worlds (VMW). Μέλος ἐπίσης τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς τῆς ῾Εταιρείας Βλαστοκυττάρων StemHealth. ῎Εχει περισσότερες ἀπὸ 60 ἀνακοινώσεις καὶ ἐργασίες σὲ ῾Ελληνικὰ καὶ Διεθνῆ συνέδρια καὶ σὲ ῾Ελληνικὰ καὶ ξένα ἐπιστημονικὰ περιοδικά. 

Τὰ τρέχοντα ἐπιστημονικὰ ἐνδιαφέροντά του εἶναι:
Οἱ μεταμοσχεύσεις ὀσφρυτικῶν βλαστοκυττάρων σὲ ἀσθενεῖς μὲ κακώσεις τοῦ νωτιαίου μυελοῦ (παραπληγία).
Τὰ ἀλλογενῆ ὑλικὰ ἀποκαταστάσεως ἱστικῶν ἐλλειμάτων (κολλαγονικὲς μεμβράνες, ὑδροξυαπατίτης κλπ).
Οἱ βιομοριακὲς εφαρμογὲς στὶς νεοπλασματικὲς καὶ νευροωτολογικὲς παθήσεις καὶ στὸ γῆρας.
Οἱ ἐφαρμογὲς καινοτομιῶν στὴν ᾿Ωτορινολαρυγγολογία.

Στὰ γενικότερα ἐνδιαφέροντά του περιλαμβάνονται ἡ μελέτη τῆς ἀρχαίας ῾Ελληνικῆς Γραμματείας καὶ Γλώσσας, ἡ φυσικὴ ἀνθρωπολογία, ἡ κατάδυσι οἱ πολεμικὲς τέχνες, ἡ σκοποβολὴ καὶ πολλὰ ἄλλα σπὸρ (ἀναρρίχησι, ποτάμια ἀθλήματα, ἐπιβίωσι στὸ φυσικὸ περιβάλλον  κλπ).

new3_Dental examination uid 1426691.jpg

Αισθητική οδοντιατρική, veneers, λεύκανση από τη μία, ηλεκτρονικό ρετουσάρισμα και photo-shop από την άλλη. Εργαλεία-φετίχ σε μια εποχή που αποθεώνει την αψεγάδιαστη νεότητα ενός αστραφτερού χαμόγελου, ασχέτως αν είναι αληθινό ή όχι. 

new_4264726_blog.jpg
Ακμή


Αν και η ακμή θεωρείται πρόβλημα της εφηβείας, ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών παρουσιάζει προβλήματα ακμής μεταξύ 19 και 35 ετών, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό ακόμα και μέχρι την ηλικία των 40. Πρόκειται για μια χρόνια, φλεγμονώδη νόσο η οποία προκαλεί βλάβες στα λεγόμενα τριχοσμηγματικά θυλάκια. Η ακμή μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες: κακή διατροφή, κληρονομικότητα, άγχος.

Χειρουργός Οδοντίατρος

Επιστημονικός διευθυντής της SMILE DESIGN Ε.Π.Ε

Μέλος του οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Μέλος της SOLA (Πανευρωπαϊκή Οδοντιατρική Ομοσπονδία χρηστών laser)

 

Λεωφόρος Μεσογείων 387, Αγία Παρασκευή, 15343

www.pkarpodinis.com

 

 

Αισθητική οδοντιατρική, veneers, λεύκανση από τη μία, ηλεκτρονικό ρετουσάρισμα και photo-shop από την άλλη. Εργαλεία-φετίχ σε μια εποχή που αποθεώνει την αψεγάδιαστη νεότητα ενός αστραφτερού χαμόγελου, ασχέτως αν είναι αληθινό ή όχι.