Πρεσβυωπία: Τι είναι, σε ποια ηλικία εμφανίζεται και ποια η θεραπεία 

Με το πέρας των χρόνων οι ικανότητες των ματιών μειώνονται και αυτό μπορεί να επιφέρει πολλές δυσχέρειες όρασης. Μία από τις πιο συχνές είναι η πρεσβυωπία. Παράλληλα συνυπάρχουν κι άλλα συμπτώματα, όπως είναι η κόπωση ματιών μετά από πολύωρο διάβασμα ή κατά τις κοντινές εργασίες.

Τι είναι η πρεσβυωπία και πως συνδέεται με την ηλικία

Πρεσβυωπία είναι η μείωση του εύρους της εστίασης που είχαν τα μάτια στα πρώτα χρόνια της ζωής κάποιου, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα να μην είναι τα ίδια από και προς κοντινές ή μακρινές αποστάσεις. Οι επιπτώσεις της πρεσβυωπίας φαίνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες άνω των 40 και έχουν σαν βασικό σύμπτωμα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο οφθαλμός στο να εστιάσει στην κοντινή όραση. Από την μεγάλη προσπάθεια, μπορεί να δημιουργηθεί ένα αίσθημα κόπωσης και πονοκεφάλου.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα στην πρεσβυωπία εμφανίζονται σε συγκεκριμένες ηλικίες άνω των 40 και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Άτομα που απασχολούνται για πολλά χρόνια με δουλειές γραφείου μπορεί να έχουν πιο γρήγορα και έντονα τα συμπτώματα να μην βλέπουν καθαρά σε κοντινές αποστάσεις και να αισθάνονται κουρασμένα τα μάτια τους. Χαρακτηριστικό στοιχείο που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι τα άτομα με υπερμετρωπία μπορεί να εμφανίσουν νωρίτερα των 40 ετών πρεσβυωπία καθώς εκ γενετής η εστίαση των ματιών είναι πιο ισχνή.

Laser θεραπεία για την αντιμετώπιση της υπερμετρωπίας

Η σύγχρονη οφθαλμολογία έχει να επιδείξει πολλές μεθόδους αντιμετώπισης της πρεσβυωπίας. Φυσικά πριν πολλά χρόνια αυτό ήταν πιο δύσκολο, όταν δεν υπήρχαν τα λέιζερ και το κόστος των επεμβάσεων τότε μπορεί να ήταν αρκετά υψηλό.

Σήμερα, η χρήση λέιζερ για την πρεσβυωπία, μπορεί να προσφέρει πολύ καλά αποτελέσματα, σμιλεύοντας τον κερατοειδή. Μετά τη θεραπεία, το αποτέλεσμα είναι ότι η όρασή σας θα είναι τόσο καλή, ώστε δεν θα χρειάζεστε γυαλιά. Το laser ματιών έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοστεί και στα δύο μάτια και μάλιστα να γίνει παράλληλα με εγχείρηση καταρράκτη.

Βασίλειος Κοζομπόλης

Glaucoma Laser Eye Center

Οφθαλμολογικό Κέντρο Γλαυκώματος & Laser

glaucoma-laser-eyecenter.gr