Μοντέρνα ρινοπλαστική

images_162017_61ec57108b98fbb4310ac587ccc7f17e_L.jpg

Αποτελεί ίσως την πιο δύσκολη αισθητική επέμβαση της πλαστικής χειρουργικής, ιδιαίτερα στον  άνδρα. Γίνεται τόσο για λειτουργικούς όσο και για αισθητικούς λόγους, αφού μπορεί να βελτιώσει την όψη και το σχήμα της μύτης και ταυτόχρονα να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα του αναπνευστικού συστήματος.

Η δυσκολία της έγκειται όχι στο να πραγματοποιηθεί η επέμβαση από κάποιον πλαστικό χειρουργό, αλλά στο ότι για να θεωρείται η επέμβαση επιτυχημένη, θα πρέπει να τηρούνται οι τρεις βασικές αρχές της ρινοπλαστικής.

1ο) Η επέμβαση να μην είναι αντιληπτή από τους γύρω μας και η μύτη μας να αποτελεί μια φυσική συνέχεια του υπόλοιπου προσώπου.

2ο) Η επέμβαση θα πρέπει να αποκαθιστά συγχρόνως τη λειτουργικότητα της μύτης δηλαδή φυσιολογική αναπνοή και όσφρηση.

3ο) Τα αποτελέσματα της επέμβασης να είναι φυσικά, χωρίς να αναγνωρίζεται κανένα ίχνος παρεμβατικότητας πάνω μας και να αντέχουν στο χρόνο.

Η σωστή και επιτυχημένη ρινοπλαστική ξεκινά πάντα απο τη σωστή διάγνωση. Συνήθως δύο είναι οι τεχνικές ρινοπλαστικής , η κλειστή ρινοπλαστική (close Rhinoplasty) και η ανοιχτή ρινοπλαστική (open Rhinoplasty). Στην κλειστή ρινοπλαστική η εγχείρηση πραγματοποιείται απο το εσωτερικό της μύτης χωρίς τομές και με πιο ταχεία ανάρρωση, αλλά έχει το μειονέκτημα οτι μια πολύ μεγάλη ποικιλία δυσμορφιών δεν μπορεί να διορθωθεί λόγω της περιορισμένης έκτασης χειρουργικών χειρισμών. Η ανοιχτή ρινοπλαστική είναι η χειρουργική τεχνική που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια.Το χαρακτηριστικό είναι οτι απο μια μικροσκοπική τομή στο κάτω μέρος της μύτης με αποτέλεσμα να υπάρχει άμμεση πρόσβαση σε όλα τα ανατομικά στοιχεία της μύτης διορθώνοντας 100% οποιαδήποτε αισθητική ή λειτουργική ανωμαλία.

Είναι εξίσου πολύ σημαντικό να αναφέρουμε οτι πολλοί άνθρωποι επαναχειρουργούνται μετά απο μια αποτυχημένη ρινοπλαστική που έιχαν στο παρελθόν από άλλο γιατρό. Αποτελεί ίσως τη δυσκολότερη επέμβαση της ρινοπλαστικής και μπορεί να αφορά όχι μόνο τις αισθητικές δυσμορφίες της μύτης, αλλά κυρίως τη λειτουργικότητα της μύτης (αναπνοή-όσφρηση). Είναι σχεδόν σίγουρο ότι, για να επιλυθούν οι ανατομικές δυσμορφίες μετά απο μια αποτυχημένη ρινοπλαστική, καθιστάται αναγκαία τη χρήση μοσχευμάτων. Οι επανεπεμβάσεις της μύτης θα πρέπει να γίνονται μόνο από πολύ έμπειρους και εξειδικευμένους πλαστικούς χειρουργούς.

Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία σε πιστοποιημένο Νοσοκομείο. Η διάρκεια της κυμαίνεται από 1,5-2 ώρες. Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την ίδια μέρα.

Συμπερασματικά, η μοντέρνα ρινοπλαστική είναι αυτή κατά την οποία επιλύονται τόσο οι αισθητικές όσο και οι λειτουργικές ανωμαλίες της μύτης. Η μοντέρνα ρινοπλαστική χαρίζει ένα όμορφο ξεκούραστο πρόσωπο και η καινούργια μύτη βρίσκεται σε πλήρη αναλογία με τα υπόλοιπα ανατομικά στοιχεία του προσώπου, χωρίς κανένα ίχνος παρεμβατικότητας και διαρκεί στο χρόνο.

Πηγή : http://www.iatrikanews.gr/