ποτηράκια

new29_8288328b_m.jpg
Διάφορες επιδημιολογικές έρευνες που ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και διήρκησαν για 30 χρόνια, οι οποίες αφορούσαν σύγκριση των διατροφικών συνηθειών διαφόρων λαών, έδειξαν ότι άνθρωποι που ζούσαν στις μεσογειακές χώρες και κυρίως στην Ελλάδα, εμφάνιζαν τα μικρότερα ποσοστά θνησιμότητας από εκφυλιστικές ασθένειες.
new29_8288328b_m.jpg
Διάφορες επιδημιολογικές έρευνες που ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και διήρκησαν για 30 χρόνια, οι οποίες αφορούσαν σύγκριση των διατροφικών συνηθειών διαφόρων λαών, έδειξαν ότι άνθρωποι που ζούσαν στις μεσογειακές χώρες και κυρίως στην Ελλάδα, εμφάνιζαν τα μικρότερα ποσοστά θνησιμότητας από εκφυλιστικές ασθένειες.