ενθεμάτων

new5_2252116_blog.jpg

Η αύξηση μαστού είναι μια αισθητική επέμβαση που έχει σκοπό την  αύξηση του μεγέθους του στήθους και την ταυτόχρονη ανόρθωση του. Η αύξηση του μαστού επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης. Η τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης χρησιμοποιείται και σε επανορθωτική επέμβαση στην περίπτωση απλασίας του μαστού (Poland) ή σε προηγηθείσα μαστεκτομή.