ένθεμα

new5_2252116_blog.jpg

Η αύξηση μαστού είναι μια αισθητική επέμβαση που έχει σκοπό την  αύξηση του μεγέθους του στήθους και την ταυτόχρονη ανόρθωση του. Η αύξηση του μαστού επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης. Η τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης χρησιμοποιείται και σε επανορθωτική επέμβαση στην περίπτωση απλασίας του μαστού (Poland) ή σε προηγηθείσα μαστεκτομή.

aykshtik1i.jpg

Η  αύξηση του στήθους γίνεται έως τώρα με την τοποθέτηση του ενθέματος κάτω από τον αδένα η κάτω από τον μείζονα θωρακικό μύ.Και οι δύο θέσεις έχουν υπέρ και κατά και έχουν τους υποστηρικτές τους.