Χώρος εργασίας και αποζημίωση για τραυματισμούς

Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν την αποζημίωση των εργαζομένων μετά από έναν τραυματισμό που προκύπτει από ατύχημα στο χώρο εργασίας. Αν είσαι ένας τεχνικός στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα ο τραυματισμός να είναι σωματικός. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί που αναπτύσσονται σταδιακά από τις επαναλαμβανόμενες εργασίες και παράγουν φθορά στο σώμα και την ψυχή.

Αυτές οι φθορές είναι επίσης προς αποζημίωση, εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι σχετίζονται άμεσα με το επάγγελμά σας. Η φθορά μπορεί να θεωρηθεί ως επαναλαμβανόμενη διαδικασία που οδηγεί στο στρες. Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος σε ένα δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα ή ένας αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος στην Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν το στρες καθημερινά, όπως και άλλα επαγγέλματα φυσικά.

Επαναλαμβανόμενα τραύματα άγχους συμβαίνουν όταν ένας εργαζόμενος εκτελεί την ίδια εργασία χρησιμοποιώντας τις ίδιες μυϊκές ομάδες για ώρες σε ένα χρόνο, καθημερινά. Με την πάροδο του χρόνου, το αθροιστικό αποτέλεσμα προκαλεί τραυματισμό στο σώμα. Παραδείγματα τραυματισμών επαναλαμβανόμενου στρες περιλαμβάνουν, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, την τενοντίτιδα, το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής, τη στενωτική τενοντοθηκίτιδα δακτύλων, πόνο στη πλάτη και τη μέση κτλ.

Οι τραυματισμοί από επαναλαμβανόμενο στρες επηρεάζουν πολλούς εργαζόμενους σε όλες τις βιομηχανίες. Οι εργαζόμενοι που πλήττονται περισσότερο από επαναλαμβανόμενες βλάβες στο στρες είναι εκείνοι που πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες μικροκινήσεις, όπως ταμίες, εργάτες γραμμής, υπάλληλοι μετοχών ή σε ένα λογιστικό γραφείο στην Αθήνα και εργάτες γεωργικής και επεξεργασίας κρέατος. Η χρήση εξοπλισμού δόνησης στην κατασκευή ή η ύπαρξη αδέξιων στάσεων, καθώς οι νοσοκόμες και οι βοηθοί υγείας μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ανάπτυξη επαναλαμβανόμενων τραυματισμών. Άλλοι εργαζόμενοι που συνήθως επηρεάζονται είναι οι μουσικοί, οι προγραμματιστές και οι υπάλληλοι γραφείου, οι υδραυλικοί και οι οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων.

Ένας επαναλαμβανόμενος τραυματισμός άγχους μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικούς τρόπους, αλλά τα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο, μούδιασμα, απώλεια αντοχής ή συντονισμό, μειωμένη ευελιξία και μειωμένο εύρος κίνησης. Ο πόνος μπορεί να κυμαίνεται από μικρούς πόνους μέχρι πιο έντονους που να είναι εξουθενωτικό. Η αναγνώριση των σημαδιών ενός τέτοιου τραυματισμού είναι κρίσιμη ώστε να μπορεί να ξεκινήσει η θεραπεία. Περιμένοντας πάρα πολύ καιρό μπορεί να κάνει δυσκολεύει τις απλές καθημερινές ενέργειες, όπως το βούρτσισμα των δοντιών, πόσο μάλλον να εκτελέσει εργασίες στην εργασία.

Εάν πάσχετε από επαναλαμβανόμενο τραυματισμό λόγω άγχους που προκαλείται από τα καθήκοντά σας, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση. Θα πρέπει να αναφέρετε το τραυματισμό στον εργοδότη σας και να ζητήσετε ιατρική περίθαλψη αμέσως, καθώς η αναμονή μπορεί να κάνει την κατάστασή σας χειρότερη. Ενώ τα επαναλαμβανόμενα τραύματα στο άγχος καλύπτονται από την αποζημίωση των εργαζομένων, θα πρέπει να αποδείξετε την άμεση σχέση μεταξύ του τραυματισμού σας και του επαγγέλματος σας.