Προπονητές και γονείς σε συνεργασία

images_2772017_soccer.jpg

Η στήριξη των αθλητών από τους γονείς είναι καθοριστική γι αυτό και πολλοί προπονητές ζητούν από τα παιδιά να μη συζητούν καθόλου τα θέματα της προπόνησης στο σπίτι διότι οι γονείς δεν είναι σχετικοί του αθλήματος. Αυτό όμως είναι αδύνατο.

Όσο και να εμπιστεύεται ο γονέας τον προπονητή δεν μπορεί να απέχει εντελώς από την αγωνιστική εξέλιξη του παιδιού του.

Σύμφωνα με έρευνες οι πεποιθήσεις των γονέων επηρεάζουν σημαντικά την αυτοεκτίμηση του παιδιού αλλά και την εξέλιξή του στο μέλλον.

Οι γονείς των αθλητών παρακινούν και ενθαρρύνουν τα παιδιά τους στον αθλητισμό και δημιουργούν προσδοκίες επιτυχίας, αλλά μερικές φορές αυτή η συμπεριφορά τους μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα και η ενθάρρυνση αυτή να αποκτήσει την μορφή πίεσης.

Η αντιμετώπιση της αποτυχίας είναι ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να μάθουν οι αθλητές από τον προπονητή τους. Μεγαλύτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στο πως μαθαίνουμε από τα λάθη μας.

Το παιδί πρέπει να ορίζει τους στόχους, οι οποίοι θα τον ικανοποιούν και δεν χρειάζεται να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες όλων των άλλων.

Η συμμετοχή των γονέων εδώ είναι να δώσουν την δυνατότητα στον νεαρό αθλητή να θέσει τους δικούς του στόχους, μόνο τότε θα αισθανθεί μεγάλη ικανοποίηση όταν θα επιτευχθούν, κάτι τέτοιο λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε από τους γονείς σαν βοήθεια.

Κάθε προπονητής που νοιάζεται για τα παιδιά και επιθυμεί να προλάβει ή να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις των προσδοκιών και της πίεσης θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα παρακάτω:

α) τις σχέσεις των γονέων με τον ίδιο

β) τις σχέσεις των γονέων με το παιδί

γ) την ενημέρωση και καθοδήγηση όλων των εμπλεκομένων

Πηγή : http://www.nutrimed.gr