Ποιο είναι το χειρότερο social media για την ψυχική υγεία;

images_2452017_Social-media-trends.jpg

Η βρετανική Βασιλική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και η οργάνωση για την υγεία των νέων Young Health Movement πραγματοποίησαν κατά τους πρώτους μήνες του 2017 έρευνα σε περίπου 1.500 νέους (ηλικίας 14-24 ετών) για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να βαθμολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο κάθε social media τους επηρέασε σε 14 θέματα υγείας και ευεξίας, όπως το άγχος, την κατάθλιψη, τη μοναξιά, τον ύπνο και τον εκφοβισμό.

Με βάση τις αξιολογήσεις, το Instagram είχε τα πιο αρνητικά αποτελέσματα στους  χρήστες τους. Η πλατφόρμα ανεβάσματος φωτογραφιών διαπιστώθηκε ότι βλάπτει τις αντιλήψεις για την εικόνα του σώματος και έχει αρνητική επίδραση στον ύπνο. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατατάσσεται καλύτερα στους τομείς της ατομικής έκφρασης, της δημιουργίας ταυτότητας και της οικοδόμησης κοινότητας.

Το Snapchat ήταν η δεύτερο λιγότερο επιβλαβής πλατφόρμα, σκοράροντας ιδιαίτερα άσχημα στον εκφοβισμό, αλλά καλά στην ατομική έκφραση.

Το Facebook βρίσκεται κάπου στη μέση σε αυτήν την έρευνα, καθώς οι χρήστες το βαθμολόγησαν υψηλά στην αρνητική επίδραση στον ύπνο και στον εκφοβισμό. Η πλατφόρμα, η οποία είναι το πιο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, κατατάσσεται θετικά στη συναισθηματική υποστήριξη και την οικοδόμηση κοινότητας.

Το Twitter ήταν το δεύτερο καλύτερο μεταξύ των πέντε κοινωνικών πλατφορμών, αλλά εξακολουθούσε να διαθέτει συνολικά αρνητικό αποτέλεσμα. Ομοίως με το Facebook, η επίδρασή του στον ύπνο και τον εκφοβισμό ήταν ένα πρόβλημα, αλλά η ατομική έκφραση βαθμολογήθηκε πολύ υψηλά.

Το YouTube ήταν η μόνη πλατφόρμα social media που είχε σε μεγάλο βαθμό θετική επίδραση στην ψυχική υγεία, καθώς ήταν η μοναδική που κατατάχθηκε πάνω από το συνολικά θετικό όριο που έθεσαν οι ερευνητές. Η πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο συγκέντρωσε θετική βαθμολογία για την ευαισθητοποίηση, την οικοδόμηση κοινότητας και την ατομική έκφραση. Η αρνητική επίδραση του μέσου, παρόμοια με όλα τα υπόλοιπα, ήταν η επίδρασή του στον ύπνο.

Οι ερευνητές ζήτησαν μια σειρά μέτρων προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των νέων από τα social media. Μια πρόταση ήταν μια pop-up προειδοποίηση, η οποία θα ενημερώνει τους χρήστες εάν χρησιμοποιούν ένα site πάρα πολύ. Άλλες συστάσεις περιλαμβάνουν την εμφάνιση διευκρινήσεων για το αν οι φωτογραφίες των ανθρώπων που «ανεβαίνουν» έχουν υποστεί βελτίωση μέσω ψηφιακής επεξεργασίας και μαθήματα ασφαλούς χρήσης των social media στα σχολεία.

Πηγή : http://www.iatrikanews.gr/