Χαμηλό ινωδογόνο

images_1412017_doctor-checkups-main.jpg

Το ινωδογόνο είναι πρωτεΐνη μεγάλου μοριακού βάρους, που παράγεται στο ήπαρ και ευρίσκεται στο πλάσμα. Το ινωδογόνο έχει σημαντικό ρόλο στην πήξη του αίματος. Όταν κινητοποιείται ο μηχανισμός της πήξης (π.χ. επί αιμορραγίας), ενεργοποιείται ένα ειδικό ένζυμο η θρομβίνη, με αποτέλεσμα την διάσπαση του ινωδογόνου και το σχηματισμό δικτύου ινώδους.

Πριν την ενεργοποίηση της θρομβίνης, που αποτελεί ένα από τα τελευταία ένζυμα που ενεργοποιείται κατά την διαδικασία της πήξης, προηγείται η ενεργοποίηση πλειάδας παραγόντων του αίματος σε μια αλυσίδα ταχέων χημικών αντιδράσεων, γνωστών και ως «καταιγίδα της πήξης». Το έναυσμα για την ενεργοποίηση της καταιγίδας της πήξης είναι η βλάβη του ενδοθηλίου του αγγείου ή ο ιστικός τραυματισμός. Το δίκτυο του ινώδους αποτελεί το δίκτυο του θρόμβου. Προοδευτικά το ινώδες προσκολλάται στην αγγειακή επιφάνεια που έχει υποστεί βλάβη, ενώ στο δίκτυο συσσωρεύονται αιμοπετάλια, ερυθρά αιμοσφαίρια, πλάσμα. Ο σχηματιζόμενος θρόμβος προσκολλάται στο αγγειακό τοίχωμα και στη συνέχεια συρρικνώνεται. Μετά την επιτυχή αιμόσταση, όταν πρόκειται για μεγάλο αγγείο κινητοποιείται η διαδικασία λύσης του θρόμβου με την μετατροπή του πλασμινογόνου του αίματος σε πλασμίνη που «πέπτει» τις δοκίδες του ινώδους και παράγοντες πήξης της περιοχής (π.χ. ινωδογόνο, προθρομβίνη, παράγοντα ΧΙΙ) ενώ όταν πρόκειται για μικρό αγγείο πολλές φορές αρκεί η είσοδος ινοβλαστών και η οργάνωση του θρόμβου σε ινώδη ιστό.

Το ινωδογόνο αποτελεί μία από τις πρωτεΐνες οξείας φάσεως και αυξάνεται στην οξεία φάση φλεγμονωδών αντιδράσεων.

Η πτώση των επιπέδων του ινωδογόνου συνδέεται με διαταραχές πηκτικότητας. Παρά το γεγονός ότι η πτώση του ινωδογόνου προκαλεί κλασσικά μείωση πηκτικότητας και αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, όταν παράλληλα με τη μείωση υπάρχει διαταραχή της λειτουργικότητας του ινωδογόνου (δυσινωδογοναιμία) ή όταν πρόκειται για γενικευμένη μείωση στα πλαίσια διάχυτης κατανάλωσης παραγόντων πήξης (διάχυτη ενδαγγειακή πήξη) μπορεί να έχουμε αυξημένη τάση για θρομβώσεις.

Μείωση των επιπέδων του ινωδογόνου προκαλούν:

 Ηπατικές παθήσεις

 Κληρονομικές διαταραχές

 Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

 Δυσινωδογοναιμία

 Φάρμακα

 Τοξικές ουσίες

 Διάχυτα καρκινώματα

 Επιπλοκές κύησης

Η σωστή παθολογική εξέταση έχει κομβική σημασία στη σωστή διαφορική διάγνωση και θεραπεία.

Πηγή : http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/