Το ΚΕΕΛΠΝΟ για το κρούσμα ψώρας σε δομή φιλοξενίας

images_1412017_2_keelpno_0.jpg

Σε σχέση με τη δημοσίευση ανακοίνωσης του ΚΙΦ Βύρωνα σχετικά με κρούσματα ψώρας σε δομή φιλοξενίας προσφύγων, το ΚΕΕΛΠΝΟ ενημερώνει:

Σχετικά με τη διαχείριση περιστατικών ψώρας σε χώρους συγχρωτισμού, όπως είναι τα κέντρα και οι δομές φιλοξενίας προσφύγων, το ΚΕΕΛΠΝΟ ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα παροχής βοήθειας, με τη χορήγηση οδηγιών για την αντιμετώπιση των περιστατικών και την υποστήριξη των ενδεικνυόμενων δράσεων πρόληψης, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές δημόσιας υγείας και τους φορείς παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (επικοινωνία με θεράποντες ιατρούς, παρακολούθηση / επιτήρηση των περιστατικών/συρροών, διάθεση φαρμακευτικών αντι-ψωρικών σκευασμάτων, όπου χρειάζεται, διασύνδεση δομών με τις τοπικές αρχές δημόσιας υγείας για ειδικές παρεμβάσεις, εφόσον κρίνεται σκόπιμο).

Για τη συγκεκριμένη αναφερθείσα δομή, το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι σε συνεχή επικοινωνία με το φορέα συντονισμού, για την παρακολούθηση της κατάστασης και την εφαρμογή των δράσεων πρόληψης. Μέχρι στιγμής, μάλιστα, σύμφωνα με το φορέα συντονισμού, στη συγκεκριμένη δομή έχει γίνει πρόσφατη διάγνωση σε ένα μόνο περιστατικό ψώρας, το οποίο αντιμετωπίσθηκε και λήφθησαν τα ενδεικνυόμενα περιβαλλοντικά μέτρα και οργανώνεται η ιατρική εκτίμηση και άλλων ατόμων που φιλοξενούνται στη δομή.

Προκαλεί έκπληξη πώς διακινούνται τέτοιες πληροφορίες σε επίπεδο διαχείρισης μεμονωμένων περιστατικών. Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για την έκδοση της συγκεκριμένης ανυπόστατης ανακοίνωσης και να διαβεβαιώσουμε ότι συνεχίζουμε απρόσκοπτα να υποστηρίζουμε την προάσπιση της υγείας των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πηγή : http://www.iatrikanews.gr/