Κόπωση και χρόνιοι φορείς των μικροβίων

images_212017_brain600x450-600x400.jpg

Η χρόνια κόπωση είναι η παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από επίμονη, υποτροπιάζουσα κόπωση διάρκειας μεγαλύτερης του εξαμήνου, που δεν υποχωρεί σε απλά μέτρα. Μία από τις βασικότερες διαφορές της κούρασης από την χρόνια κόπωση είναι ότι ενώ η  κούραση ανταποκρίνεται σε συνήθη μέτρα ξεκούρασης (π.χ. ύπνος, ανάπαυση), η χρόνια κόπωση χαρακτηρίζεται από εξαιρετική αντοχή σε απλά μέτρα.  Αυτός είναι ο λόγος που πολλά από τα άτομα αυτά ζητούν ιατρική βοήθεια.

Η χρόνια φορεία από λοιμογόνους παράγοντες ευρίσκεται σε αρκετές περιπτώσεις στην ρίζα της χρόνιας κόπωσης.
 Επικίνδυνες λοιμώξεις που προκαλούν χρόνια κόπωση μέσω του μηχανισμού της χρόνιας φορείας είναι:

ü Η χρόνια HIV λοίμωξη και το aids
ü H χρόνια ηπατίτιδα
ü Η μπορελίωση
ü Η σύφιλη
ü Η χρόνια προσβολή από χλαμύδια, ρικέτσιες κοξιέλλες
ü Η μυοπερικαρδίτιδα
ü Η χρόνια ιγμορίτιδα παραρρινοκολπίτιδα

Στις περιπτώσεις χρόνιων φορέων, ο χρόνιος ερεθισμός των ανοσολογικών μηχανισμών του σώματος έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ελευθέρων ριζών και τοξινών και τη συνεπακόλουθη κόπωση.  Ενίοτε η ανάπτυξη αυτοανοσίας προκαλεί δυσλειτουργία σε ποικίλα όργανα. Σε περιπτώσεις λοιμώδους μυοπερικαρδίτιδας,  η πτώση της καρδιακής παροχής σε μια ποικιλία ιστών ευθύνεται για το πρόβλημα.

 Εκτός από την θεραπεία του υποκείμενου παράγοντα η θεραπεία της χρόνιας κόπωσης που οφείλεται σε χρόνια φορεία από λοιμώδη αίτια περιλαμβάνει ειδικά φάρμακα και εξατομικευμένα διατροφικά προγράμματα που αυξάνουν την ενεργειακή εφεδρεία των κυττάρων και τονώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Πηγή : http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/