Αυξημένη cpk στο αίμα

images_112017_2_kokkinoskoufitsa-sgt.jpg

H  CPK (κρεατινική κινάση) αποτελεί ένζυμο που συντελεί στην παροχή ενέργειας.

 Ευρίσκεται κατά βάση σε καρδιά, σκελετικούς μυς, εγκεφαλικό ιστό. Όταν καταστραφούν τμήματα ιστών με υψηλή συγκέντρωση CPK το ένζυμο «διαχέεται» στο αίμα και τα μετρούμενα επίπεδα εμφανίζονται υψηλά.

 Οι σκελετικοί μυς περιέχουν κυρίως τη μορφή CK3 ή ΜΜ, ο καρδιακός CK 3 και CK2 ή ΜΒ και ο εγκεφαλικός ιστός, ο γαστρεντερικός ιστός και το ουροποιογεννητικό σύστημα ΒΒ ή CK1. Η μέτρηση της ΜΒ CPK είναι απαραίτητη για τον αποκλεισμό του εμφράγματος του μυοκαρδίου σε περιπτώσεις στις οποίες από την ιατρική εξέταση πιθανολογείται ως αίτιο της οξείας αύξησης  η νέκρωση του μυοκαρδιακού ιστού.

Κύρια νοσήματα και παράγοντες που συνοδεύονται από αυξημένη CPK:

·         Καρδιακά νοσήματα (π.χ. έμφραγμα)
·         Εγκεφαλικά επεισόδια
·         Αιμόλυση
·         Τραύματα

·      Υπερκόπωση και  νοσήματα των μυών (π.χ. ραβδομυόλυση )

·         Λοιμώδη νοσήματα

·         Ορμονικές διαταραχές

·         Πνευμονική εμβολή

·         Καρκινώματα (π.χ. προστάτη)
·         Φάρμακα τοξικές ουσίες

Τα ευρήματα από τη σωστή παθολογική ιατρική εξέταση του ασθενούς έχουν κομβικό ρόλο στην εξατομικευμένη αξιολόγηση και θεραπεία.

Πηγή : http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/