Πληγές στα γεννητικά όργανα

images_aaagenni.jpg

Η πληγή στα γεννητικά όργανα είναι ένα παθολογικό πρόβλημα που προκαλεί αρκετή δυσφορία στους πάσχοντες. Παρά το γεγονός ότι όταν συνυπάρχουν και άλλα συμπτώματα όπως πόνος, κνησμός, πυρετός, απώλεια βάρους, ο ασθενής οδηγείται στο παθολογικό ιατρείο, όταν η πληγή είναι μικρή και ανώδυνη συχνά αμελείται.

Η πρακτική αυτή είναι λανθασμένη, γιατί ένα μικρό ανώδυνο έλκος, μπορεί να είναι η θέση της αρχικής προσβολής ενός σοβαρού σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος (π.χ. σύφιλη). Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ευθύνονται για ένα μεγάλο μέρος των πληγών των γεννητικών οργάνων στον σεξουαλικά ενεργό πληθυσμό υψηλού κινδύνου (π.χ. πολλαπλοί σεξουαλικοί σύντροφοι, αποφυγή προφυλακτικών).

Παρά το γεγονός ότι τα αφροδίσια νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία σοβαρών νοσημάτων που προκαλούν πληγές στα γεννητικά όργανα παγκοσμίως, πάσης φύσεως τραυματισμοί, τοπικές δερματοπάθειες ή ανάπτυξη τοπικών μη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων παθογόνων, ενδέχεται να ευρίσκονται στην ρίζα του προβλήματος.

Καρκινώματα, συστηματικά νοσήματα που αλλοιώνουν τις δομές της περιοχής (π.χ. νόσος BEHCET) είναι σπανιότερα αίτια εμφάνισης πληγών στην περιοχή.

Κατά την ιατρική εξέταση διερευνάται το ιστορικό και εξετάζεται η ύπαρξη αντικειμενικών παθολογικών σημείων. Τα στοιχεία αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ακριβή αξιολόγηση και την εκτίμηση της αναγκαιότητας διενέργειας ορισμένων ειδικών εργαστηριακών εξετάσεων. Η σωστή ιατρική θεραπεία έχει ζωτική σημασία για την αποφυγή εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών.

Πηγή : http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/