Αμίαντος και επιπτώσεις στην υγεία

images_aaamiantos.png

Ο αμίαντος είναι μία ανόργανη σκόνη που χρησιμοποιήθηκε ευρέως πριν το 1980 στην οικοδομή. Σήμερα, η έκθεση στον αμίαντο αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, όπως είναι ορισμένοι εργάτες σε ναυπηγεία, σωληνώσεις και μονώσεις.

Η ικανότητα που έχει ο αμίαντος να προκαλεί βλάβες, ακόμη και πάνω από τριάντα χρόνια μετά την έκθεση, η διαδεδομένη χρήση του κατά το παρελθόν και η σοβαρότητα των βλαβών που προκαλεί, έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα που έχουν ασχοληθεί με την οικοδομή πριν το 1980 καθώς και τα άτομα που έχουν ασχοληθεί με κατεδαφίσεις παλαιών κτιρίων, να είναι αναγκαίο να ευρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Όσον αφορά τις περιπτώσεις κτιρίων που περιέχουν αμίαντο στο δομικά τους υλικά (π.χ. παλαιά σχολικά κτίρια), στα οποία δεν γίνονται εργασίες που προκαλούν διασπορά αμιάντου, ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους είναι ελάχιστος ή μηδενικός. Παρόλα αυτά, συστηματική έκθεση ακόμη και σε μικρές ποσότητες διασπειρόμενου αμιάντου, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις βλαβών σε συζύγους εργατών με άμεση έκθεση. Οι σύζυγοι αυτοί, το μόνο που έκαναν ήταν να καθαρίζουν τις φόρμες εργασίας των εργατών.

Οι σοβαρές βλάβες που προκαλεί ο αμίαντος είναι :

1. Αμιάντωση

Πρόκειται για οξεία διάμεση ίνωση. Υπάρχει προοδευτικώς εξελισσόμενη ίνωση, με δύσπνοια κυάνωση ή πληκτροδακτυλία.

2. Καρκινώματα

Τα αναπτυσσόμενα από αμίαντο καρκινώματα εντοπίζονται στον πνεύμονα, στην κοιλιακή περιτοναϊκή κοιλότητα ή στον πλευρικό υπεζωκότα. Η περίοδος της έκθεσης μπορεί να είναι αρκετά βραχεία (λιγότερο από ένα δύο χρόνια) και να εντοπίζεται στο πού μακρινό παρελθόν (πάνω από είκοσι χρόνια).

Τα συμπτώματα εξαρτώνται από την θέση της προσβολής και είναι δύσπνοια, βήχας, πόνος στις πλευρές, κοιλιακός πόνος.

Τι πρέπει να γνωρίζετε επιπροσθέτως για τον αμίαντο :

1. Είναι πολύ σημαντική η σωστή τακτική ιατρική προληπτική παθολογική εξέταση και η ένταξη σε προληπτικά προγράμματα αυξημένης επαγρύπνησης σε περίπτωση έκθεσης. Μην αμελήσετε να δώσετε λεπτομερές ιστορικό στον ιατρό αναφορικά με τον τρόπο ζωής σας και την επαγγελματική σας δραστηριότητα στο παρόν, στο πρόσφατο και απώτερο παρελθόν σας.

2. Υπάρχει άθροιση των καταστρεπτικών συνεπειών από τον αμίαντο και το κάπνισμα. Εάν είχατε ή έχετε έκθεση σε αμίαντο, διακόψτε άμεσα το κάπνισμα.

3. Η διάγνωση των βλαβών γίνεται με ειδικές ακτινολογικές εξετάσεις.

Πηγή : http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/