Διατροφικές συμβουλές για τη σωστή ρύθμιση της χοληστερίνης

cholesterol_01.jpg

03

Ποια είναι τα φυσιολογικά επίπεδα της χοληστερόλης;

Η χοληστερόλη του αίματος χωρίζεται στην «καλή» HDL και την «κακή» LDL χοληστερόλη. Η αυξημένη LDL χοληστερόλη θεωρείται επικίνδυνη για τον οργανισμό μας καθώς ευθύνεται για την δημιουργία αθηροματικής πλάκας γι’αυτό θα πρέπει να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, η HDL χοληστερόλη θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη, ακόμη και αν αυτό σημαίνει αυξημένο επίπεδο της ολικής χοληστερίνης πάνω από 200 mg/dL. Xαμηλά επίπεδα της HDL, (χαμηλότερα από 40 mg/dL για άνδρες και 50 mg/dL για γυναίκες) έχουν συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Όπως βλέπουμε, αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο λόγος των τιμών HDL/LDL στο αίμα και όχι η τιμή της ολικής χολησετρόλης. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή της HDL σε σχέση με την LDL χοληστερόλη τόσο περισσότερο μειώνεται και ο κίνδυνος εμφάνισης ισχαιμικής καρδιοπάθειας, καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικά επεισόδια, νεφρικά προβλήματα και άλλες αγγειακές παθήσεις. Για κάθε άνοδο του επιπέδου της HDL κατά 1 χιλιοστογραμμάριο ανά δεκατόλιτρο (mg/dL), ο κίνδυνος ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου κατέρχεται κατά 2%-3%. Η LDL, η «κακή» θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Τα επιθυμητά επίπεδα για την LDL δεν είναι τα ίδια για όλους. Καθορίζονται ανάλογα με το αν υπάρχει ήδη καρδιοπάθεια ή αν συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η κληρονομική προδιάθεση ηλικία (κρίσιμη θεωρείται η ηλικία των 45 με 55 ετών για τους άντρες και τις γυναίκες, αντίστοιχα.) Σε άτομα με λιγότερους από 2 παράγοντες κινδύνου η LDL πρέπει να είναι κάτω από 160 mg/dl, με 2 ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου η LDL πρέπει να είναι κάτω από 130mg/dl ενώ όταν τα άτομα πάσχουν από καρδιοπάθεια ή σακχαρώδη διαβήτη η LDL απαραιτήτως θα πρέπει να είναι κάτω από 100 mg/dl.