Ρομπότ στην υπηρεσία της σπονδυλικής στήλης

new34_spondylikistili.jpg

Τον 21ο αιώνα η ιατρική επιστήμη προχωράει με γοργά βήματα προς το μέλλον. Χρησιμοποιεί τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, για να διαγνώσει και να θεραπεύσει, εξασφαλίζοντας για τους ασθενείς τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, τον ελάχιστο δυνατό χρόνο αποκατάστασης και την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. Στα σύγχρονα νοσοκομεία η τεχνολογία γίνεται αρωγός στα χέρια των γιατρών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εφαρμόζοντας καινοτόμους τεχνικές.

Έτσι λοιπόν η Ρομποτική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης βρίσκει το πλέον εύφορο πεδίο εφαρμογής. Το ρομποτικό σύστημα Spine Assist και οι minimal invasive τεχνικές που εφαρμόζονται προδιαγράφουν άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των ασθενών.

Η ανάπτυξη ωστόσο της ιατρικής τεχνολογίας απαιτεί από το γιατρό εξειδίκευση. Πιο συγκεκριμένα, η εξειδίκευση στη χειρουργική σπονδυλικής στήλης προϋποθέτει καλή γνώση ορθοπαιδικής και νευροχειρουργικής. Έτσι, ένας επαρκής χειρουργός σπονδυλικής στήλης, με τη βοήθεια του ρομπότ μπορεί να εξασφαλίσει άριστο αποτέλεσμα. Με το εύρος των τεχνικών που εφαρμόζονται μέσω της ρομποτικής χειρουργικής, μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο το φάσμα των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, όπως η κήλη μεσοσπονδυλίων δίσκων, η σκολίωση, η κύφωση, η αστάθεια, η στένωση μεσοσποονδυλίου σωλήνα, οι φλεγμονές καθώς και μεταφλεγμονώδεις παθήσεις. Ιδιαίτερως πρέπει να σημειωθούν οι περιπτώσεις οστεοπορωτικών καταγμάτων, τα οποία αφορούν κυρίως μεγάλη μερίδα γυναικών.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των τεχνικών της Ρομποτικής Χειρουργικής είναι η απόλυτη ακρίβεια, η οποία συνεπάγεται τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή. Στο χειρουργείο το ρομπότ δέχεται τις εντολές της κάθε χειρουργικής πράξης και τις εκτελεί με ακρίβεια κάτω του χιλιοστού, της τάξεως του 0,3 του χιλιοστού! Επίσης, επειδή το χειρουργείο διενεργείται μέσω μικρών τομών, με μικρότερη διάνοιξη μαλακών μορίων και χωρίς αποκολλήσεις αυτών από τη σπονδυλική στήλη, όπως γίνεται με τις κλασικές τεχνικές, δεν έχουμε απώλεια αίματος. Το χειρουργείο γίνεται αναίμακτα, η ανάγκη μετάγγισης είναι μηδενική, ενώ ελαχιστοποιούνται οι μετεγχειρητικοί πόνοι κι έχουμε ένα άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά δίνουν στον ασθενή τη δυνατότητα να βγει αυθημερόν από το νοσοκομείο και σε ελάχιστες ημέρες να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Νικόλαος Μπενάρδος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης