Τι είναι η λογοθεραπεία και ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι λογοθεραπευτές στα παιδιά

new34_1358253a_s.jpg

Στις παρακάτω γραμμές θα γίνει προσπάθεια να εξηγηθεί με απλά λόγια τι είναι η επιστήμη της Λογοθεραπείας και ποιο είναι το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Θα γίνει αναφορά στις πιο συχνές διαταραχές και στα βασικά χαρακτηριστικά τους, ώστε να βοηθήσουν στην κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.

Η Λογοθεραπεία είναι ο παραϊατρικός επιστημονικός κλάδος, ο οποίος έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι η πρόληψη, η διάγνωση, και η αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, ομιλίας, φωνής και επικοινωνίας.

Ο Λογοθεραπευτής ακολουθεί μία σειρά δοκιμασιών, για να αναλύσει και να αξιολογήσει τον λόγο, την ομιλία και την επικοινωνία του παιδιού / ενήλικα. Καταρτίζει και εκτελεί πρόγραμμα παρακολούθησης συνεδριών  λογοθεραπείας για τη βελτίωση και αποκατάσταση των διαταραχών, στα πλαίσια που επιτρέπει η βλάβη, συνεργασία και παραπομπή σε ειδικούς άλλων ειδικοτήτων, όπως γιατροί, ψυχολόγοι,  ειδικοί παιδαγωγοί και εργοθεραπευτές, για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαταραχών και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου.

Η λογοθεραπεία επιδιώκει τους παρακάτω στόχους:

Την εξάσκηση, διόρθωση και αποκατάσταση των γλωσσικών προβλημάτων – δυσλειτουργιών – διαταραχών, που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας:

Φωνητικό – Φωνολογικό

Σημασιολογικό – Λεξιλογικό

Συντακτικό – Μορφολογικό

Πραγματολογικό – Επικοινωνιακό

Με ασκήσεις άρθρωσης, λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικών κανόνων επιδιώκουμε σωστό λόγο και ομιλία το όργανο της κατεξοχήν επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

Παρεμβαίνουμε με ασκήσεις στον αισθητηριακό τομέα.

Συνδυάζουμε αντίστοιχα συνοδευτικά μέσα και μέτρα στήριξης του ψυχοσυναισθηματικού τομέα.

Στοχεύουμε στην κοινωνικοποίηση, επειδή θεωρούμε προϋπόθεση και αγαθό για να ολοκληρωθεί το άτομο ως κοινωνικό όν.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι λογοθεραπευτές στα παιδιά;

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Περιλαμβάνει αξιολόγηση των επικοινωνιακών του  δεξιοτήτων με τη χρήση σταθμισμένων διαγνωστικών test, την διάγνωση του επιπέδου της διαταραχής, την κρίση εάν και τι παρέμβαση χρειάζεται να γίνει, και την αρχική γνωμάτευση στο γονιό για στοιχεία που καταγράφηκαν.

2. ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρέχουν θεραπευτικά προγράμματα τόσο στον κλινικό χώρο όσο και στο σπίτι, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση των ικανοτήτων-δεξιοτήτων του παιδιού.

3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Ο τομέας αυτός μπορεί να περιλαμβάνει γραπτές αναφορές προς το σχολείο του παιδιού και τις ιατρικές υπηρεσίες, στις οποίες υπάγεται, με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με το παιδί σχετικά με την πρόοδο του αλλά και για την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων του παιδιού.

Ποιες είναι οι συχνότερες διαταραχές και σύνδρομα, με τις οποίες ασχολείται ο Λογοθεραπευτής;

Οι πιο συχνές παθήσεις και αίτια που προκαλούν διαταραχές με τις οποίες ασχολείται ο Λογοθεραπευτής στα παιδιά και στους ενήλικες, όπως:

– ανατομικές ανωμαλίες των οργάνων φώνησης και ομιλίας

– νοητική στέρηση

– διαταραχές ροής του λόγου (τραυλισμός)

– εξελικτικές φωνολογικές διαταραχές

– σύνδρομα (Down, Rett)

– διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, άσπεργκερ)

– διαταραχές φωνής (αφωνία, δυσφωνίες)

– εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές

– προβλήματα ακοής (βαρηκοΐα / κώφωση)

– νευρολογικές διαταραχές

– ψυχιατρικές διαταραχές

– κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

– εγκεφαλικά επεισόδια (αφασίες)

– διαταραχές μάσησης και κατάποσης

– εκπαίδευση φωνής σε επαγγελματίες φωνωδούς

– εκφυλιστικές ασθένειες (Αλτσχάϊμερ, άνοια)

Καρναβάς Τριαντάφυλλος

Λογοπαθολόγος – Λογοθεραπευτής