Παίρνω βάρος και βάζω εύκολα κιλά: Μήπως είμαι άρρωστος;

pairnwvaroskaivazweykolakila_home.jpg

tn_08

• Κακή κληρονομικότητα

Μελέτες ενοχοποιούν μία σειρά κληρονομούμενων γονιδίων που εμπλέκονται στην πρόσληψη και κατανάλωση ενέργειας. Σημαντικός είναι ο ρόλος της λεπτίνης, μίας πρωτεΐνης που εκφράζεται στο λιπώδη ιστό.

Η εύκολη πρόσκτηση βάρους με τρόπο δυσανάλογο της θερμιδικής πρόσληψης προκύπτει από συσσώρευση παθολογικών κληρονομικών παραγόντων σε κληρονομικά σύνδρομα.

Η σωστή παθολογική εξέταση είναι επιβαλλόμενη σε περιπτώσεις εύκολης ή «ανεξήγητης» πρόσκτησης βάρους. Ο εντοπισμός και η εκρίζωση του υποκείμενου παθολογικού παράγοντα ή νοσήματος, όταν υπάρχει, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, τόσο για την αποκατάσταση της υγείας, όσο και για την επιτυχία διαιτητικών προγραμμάτων.

Μοσχοβάκη Αναστασία

Ιατρός Ειδική Παθολόγος

arrow_previous arrow_next