Είσφρυση όνυχος

new24_3112067_blog.jpg

Είσφρυση όνυχος: Είναι μια επώδυνη κατάσταση στην οποία το νύχι αναπτύσσεται ή έχει παρεισφρήσει μέσα στα μαλακά μόρια πλησίον της κοίτης του όνυχος. Μερικές από τις πιο γνωστές αιτιολογικές καταστάσεις που συσχετίζονται με την είσφρυση όνυχος αναφέρονται παρακάτω:

• Στενά παπούτσια,(πολύ στενά ή πολύ κοντά) μπορεί να προκαλέσουν την είσοδο του όνυχος στα μαλακά μόρια του δακτύλου.
• Φτωχή φροντίδα, κόψιμο του νυχιού πολύ κοντό, κυκλοτερώς ή κόψιμο στις άκρες μπορεί να προκαλέσει είσφρυση όνυχος.
• Τραύμα στο νύχι ή στο δάκτυλο το οποίο μπορεί να συμβεί από πτώση αντικειμένων σε αθλήματα ή άρση βαρέων αντικειμένων με αποτέλεσμα την εκτροπή της πορείας του νυχιού μέσα στην κοίτη του και σε απώτερο χρόνο την είσφρυση όνυχος.
• Προδιάθεση, από ανώμαλα σχήματα νυχιών λόγω διαφόρων παθήσεων της περιοχής όπως πχ οι μυκητιάσεις ή λόγω γενετικής προδιάθεσης σε προβλήματα με τα νύχια.

H είσφρυση όνυχος αποτελεί μια πάθηση η οποία χρονίζει αλλά ταλαιπωρεί εξαιρετικά τον ασθενή περιορίζοντάς του τις δραστηριότητες και τις ενδυματολογικές του επιλογές. Αν σε αυτές προσθέσουμε τους δυνητικούς κινδύνους από την δημιουργία και την εξάπλωση της τοπικής φλεγμονής η επίσκεψη στον χειρουργό αποτελεί την πιο δόκιμη λύση.

Η θεραπεία του προβλήματος ειναι εξατομικευμένη ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα της βλάβης, την ύπαρξη ή όχι αποστήματος και την γενική κατάσταση του ασθενή. Επίσης καθορίζεται από την φύση του επαγγέλματος και το lifestyle του ασθενή ( πχ ποδοσφαιριστές ή ηθοποιοί ) στους οποίους η άμεση λειτουργικότητα ή το ιδιαίτερο αισθητικό κομμάτι αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Παναγιώτης Βαμβακάς
Γενικός Χειρουργός