Είναι τελικά η ψυχοθεραπεία γένους θηλυκού ή –και- αρσενικού;

new18_tn_4325082_m.jpg

tn_2615905_m

 

1. Οι άνδρες έχουν συναισθήματα και θέλουν να μπορούν να τα εκφράζουν. Δεν είναι αναίσθητοι,δεν αποτραβιούνται εσκεμμένα. Καλό είναι να επικεντρωνόμαστε όχι μόνο στην αντίσταση τους αλλά σε συναισθήματα πικρίας ή δυσαρέσκειας που μπορεί να έχουν.

2. Η επαφή που έχουν οι άνδρες με τα συναισθήματα τους δεν είναι τέτοια που να τους επιτρέπει να τα εκφράσουν. Χρειάζονται βοήθεια για να έρθουν σε επαφή με την εσωτερική τους ζωή και να αποκτήσουν γλωσσικές ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να μιλήσουν για τα συναισθήματα τους.

3. Οι ανάγκες κάθε συντρόφου για οικειότητα διαφέρουν και δεν πρέπει να κάνουμε αξιολογήσεις μα βάση αυτές τις διαφορές. Η αναγνώριση αυτή βοηθά τους δύο συντρόφους να καταλάβουν καλύτερα ο ένας τον άλλο και μειώνει τις συγκρούσεις σχετικά με αυτό το θέμα.

4. Ασχολειθείτε με τους τρόπους με τους οποίους οι σχετικές με το φύλο συμπεριφορές επηρεάζουν τον κάθε σύντροφο.

5. Ανανγωρίστε τις αλληλοσυγκρουόμενες προσδοκίες που υπάρχουν στο ζευγάρι και το εγκλωβίζουν σε αδιέξοδους ρόλους. Πχ άνδρας –επιβολή πειθαρχίας, γυναίκα-νοικοκυριό.

6. Διδάξτε τους συντρόφους πώς να αντικαταστήσουν τις χειριστικές και δυσλειτουργικές χρήσεις της εξουσίας με θετικές προσπάθειες να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους ώστε προσπαθώντας να αλλάξουν να μην καταλήξουν στο άλλο άκρο.

7. Είναι προτιμότερο να προάγουμε την αμοιβαιότητα και την ισότητα στη σχέση από το να ανακατανέμουμε εξουσία. Με την κατάλληλη βοήθεια οι άνδρες μπορούν να εγκαταλείψουν την κυριαρχική συμπεριφορά που έχουν μάθει, αν ξέρουν ότι στην πορεία θα διατηρήσουν το σεβασμό και την αγάπη της γυναίκας τους.

arrow_previous arrow_next