Είναι τελικά η ψυχοθεραπεία γένους θηλυκού ή –και- αρσενικού;

new18_tn_4325082_m.jpg

tn_7492673_m

 

Περιορισμοί του ανδρικού προτύπου

 

Ο άνδρας που δεν μένει προσκολλημένος στις παραδοσιακές κατευθύνσεις μπορεί να αφοσιωθεί περισσότερο στο σπίτι και να είναι περισσότερο διαθέσιμος προς τη σύζυγο του και τα παιδία του. Θα νιώθει όμως ανεπαρκής απέναντι στους άλλους άνδρες.

Κάποιοι έχουν καλλιεργήσει μια γλώσσα λογικής και αιτιότητας που ο ορθός λόγος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της. Ο περιορισμός που έχει δεχθεί από τα ανδρικά πρότυπα τον αναγκάζουν να αναπτύξει μια μεταγλώσσα προκειμένου να επικοινωνεί. Έτσι εκφράζει τις ανάγκες του με πράξεις περισσότερο και πολλές φορές νιώθει παρεξηγημένος και αδικημένος γιατί δεν μπορεί να εκφραστεί όπως η γυναίκα του.

Όταν ο κάποιος άντρας θελήσει να αλλάξει τη σχέση του κάποιες στιγμές βρίσκει ελάχιστη υποστήριξη και βοήθεια. Συναντά ακόμη και τον χλευασμό από φίλους και γνωστούς όταν προσπαθήσει να αλλάξει τις προτεραιότητες του και να προσαρμοστεί στις ανάγκες της συζύγου του. Αντίθετα η γυναίκα του πάντα βρίσκει υποστήριξη όταν θέλει να εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκεια της για τους άνδρες. Έτσι λοιπόν εκφράζει το παράπονο ότι προσπαθώντας να είναι πιο ανοιχτός νιώθει καταδικασμένος όταν το κάνει και καταδικασμένος όταν δεν το κάνει.

Είναι σημαντικό για το άλλο φύλο να μπορεί να αναγνωρίσει σε ποιο σημείο της εξέλιξης της βρίσκεται η άλλη πλευρά και να προσπαθεί να ανταποκρίνεται ανάλογα καθώς επίσης σημαντικό είναι για το κάθε φύλο να συνειδητοποιήσει πως οι αλλαγές που πραγματοποιεί ή δεν πραγματοποιεί επηρεάζουν την άλλη πλευρά.

Η προσπάθεια των ανδρών να προσαρμοστούν στις αλλαγές των γυναικών αποτελεί μια τρομακτική πρόκληση για την ανδρική ταυτότητα.

Άνδρες και γυναίκες μπορούν να αρχίσουν να χτίζουν γέφυρες ανάμεσα τους εάν πιστέψουν ότι μπορούν να μάθουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου καθώς και ότι κανείς από τους δύο δεν κατέχει τον «αληθινό» τρόπο της ζωής.

Ακολουθούν 3 στοιχεία που κατέχουν κυρίαρχο ρόλο σε κάθε διαδικασία αλλαγής στη σχέση των φύλων:

1. Το κάθε φύλο θα πρέπει να εξετάσει τις στάσεις και τις προσδοκίες που αναπτύσσει ως προς τους ρόλους και τις ανάγκες του άλλου καθώς και τον τρόπο που ασυνείδητα συμβάλλει στον εγκλωβισμό του άλλου σε εκείνα τα πρότυπα που αντιπαθεί.

2. Αντιμέτωποι με τις πραγματικές συγκρούσεις, χρειάζεται και από τις δύο πλευρές να εξετάσουν σε βάθος αυτό που διακυβεύεται συναισθηματικά, να αναζητήσουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις όπως ο φόβος για αλλαγή ανταπόκριση στην απαίτηση για παραίτηση από οικείες και βολικές συνήθειες.

3. Το κάθε φύλο χρειάζεται να αναγνωρίσει και να αναλάβει την ευθύνη των συναισθηματικών στοιχείων που φέρει,των αναγκών και των τρόπων διαπραγμάτευσης. Να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη για την αλλαγή του άλλου αλλά και να μην την εμποδίζουν.

arrow_previous arrow_next