Βιολογικά VS Συμβατικά τρόφιμα: Ποια θεωρούνται καλύτερα για την υγεία μας;

new3_Fruits and vegetables.jpg

Ερευνητές από το London School of Hygiene & Tropical Medicine πραγματοποίησαν τον Ιούλιο μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με έρευνες πάνω στα βιολογικά προϊόντα. Ο Dr. Alan Dangour, επικεφαλής της έρευνας και της Ερευνητικής Μονάδας Παρέμβασης Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου, δήλωσε: «Υπάρχει μια αβεβαιότητα σχετικά με τα υποθετικά οφέλη των βιολογικών προϊόντων σε σχέση με τα συμβατικά τρόφιμα.

 

Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσουμε τα στοιχεία των παλαιότερων ερευνών όσον αφορά στο διατροφικό περιεχόμενο των τροφίμων και στη συσχέτισή τους με την ανθρώπινη υγεία και όχι τον αντίκτυπο που έχει η αποφυγή των ζιζανιοκτόνων, φυτοφαρμάκων και τον μυκητοκτόνων στην υγεία του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος».
Τα βιολογικά τρόφιμα είναι εκείνα που παράγονται βάσει συγκεκριμένων προτύπων που, μεταξύ άλλων, περιορίζουν τη χρήση χημικών και φαρμάκων στη συγκομιδή και τη ζωική παραγωγή και δίνουν έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Η παγκόσμια ζήτηση για τα οργανικά προϊόντα αυξάνεται συνεχώς. Το 2007 η αγορά των οργανικών τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμήθηκε σε πάνω από 2 δις. δολάρια- μια αύξηση της τάξης του 22% από το 2005. Πλέον είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη μετά την Γερμανία και την Ιταλία. Τα φρούτα και τα λαχανικά καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, ενώ ακολουθούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Η μετατόπιση στη ζήτηση των καταναλωτών από τα συμβατικά στα βιολογικά προϊόντα φαίνεται να έχει αυξηθεί, τουλάχιστον εν μέρει, λόγω του ότι τα τελευταία θεωρούνται πιο υγιεινά και με υψηλότερη θρεπτικά αξία από τα συμβατικά τρόφιμα. Μια πρόσφατη ανασκόπηση όμως που στηρίχθηκε σε στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία 50 χρόνια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα βιολογικά και τα συμβατικά τρόφιμα είναι συγκρίσιμα ως προς το διατροφικό τους περιεχόμενο.
Η ανασκόπηση που πραγματοποίησαν ο dr. Alan Dangour και οι συνεργάτες του περιελάμβανε τελικά μόνο 11 άρθρα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις της μελέτης. Στις μελέτες αυτές, δεν προέκυψαν αποδείξεις ότι οι άνθρωποι αποκομίζουν περισσότερα οφέλη από την κατανάλωση οργανικών τροφίμων σε σύγκριση με τα συμβατικά.
Ένα πολύ σημαντικό εύρημα αυτής της ανασκόπησης είναι ότι υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία πάνω σε αυτό το θέμα, όσον αφορά τόσο στον αριθμό των ερευνών όσο και στην ποιότητα των αποτελεσμάτων τους. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο καλύτερος σχεδιασμός των μελλοντικών ερευνών ώστε να υπάρχει μια ξεκάθαρη περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των οργανικών προϊόντων και πιο ακριβής και αντικειμενική προσέγγιση της αξιολόγησης της διατροφικής κατανάλωσης και του αντίκτυπου που μπορεί να έχει στην υγεία του ανθρώπου.


Πηγή: nutrimed.gr

Μανίκα Βασιλική

Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος