Έξτρα παρθένο, παρθένο ή ελαιόλαδο; Ποιες είναι οι διαφορές; Συντήρηση ελαιολάδου

articles3.jpg

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο:
Παρθένο ελαιόλαδο με εξαιρετικό άρωμα και γεύση, που η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 1%. Είναι το ελαιόλαδο που προκύπτει από την επεξεργασία των ελιών χωρίς τη χρήση θερμότητας ή χημικών ουσιών και έτσι περιέχει φυτοχημικά που αλλιώς θα χάνονταν κατά την φάση της επεξεργασίας.

Παρθένο ελαιόλαδο:
Παρθένο ελαιόλαδο με καλό άρωμα και γεύση, που η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 2%.

Κοινό Παρθένο ελαιόλαδο:
Παρθένο ελαιόλαδο με οξύτητα το πολύ έως 3,3%.

Ελαιόλαδο:
Είναι το λάδι που αποτελείται από μίγμα παρθένου και εξευγενισμένου (χημικά επεξεργασμένου) ελαιόλαδου, που η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 1,5%.

Μίγμα πυρηνέλαιου με παρθένο ελαιόλαδο:
Είναι το λάδι που προκύπτει από μίξη εξευγενισμένου πυρηνέλαιου και παρθένου ελαιολάδου (οξύτητας έως 2%) και η οξύτητά του δεν είναι πάνω από 1,5%.

Συντήρηση:

Το ελαιόλαδο υποβαθμίζεται όταν δέχεται την επίδραση του φωτός, του οξυγόνου και των υψηλών θερμοκρασιών. Γι’ αυτό θα πρέπει να διατηρείται σε μέσα που δεν επιτρέπουν να μπει αέρας και σε χώρους που δεν αναπτύσσονται θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 30οC. Γυάλινες φιάλες με σκοτεινό χρώμα ή ανοξείδωτα μεταλλικά δοχεία θεωρούνται τα καλύτερα.

Από τη συντακτική ομάδα του dietup.gr