Ρινοπλαστική – Ο πιο μοντέρνος τρόπος πραγματοποίησής της

«Ταυτόχρονη  Πλαστική Εγχείρηση Μύτης και  Ρινικού  Διαφράγματος »

Ο  σκοπός της ρινοπλαστικής είναι  να επιτύχει  πιο όμορφη μύτη,  εναρμονισμένη στο πρόσωπο  και συμμετρική ως προς τα άλλα χαρακτηριστικά του, συγχρόνως  όμως να την κάνει πιο λειτουργική στο ρόλο τον οποίο παίζει για ελεύθερη και απρόσκοπτη αναπνοή.  Η επιτυχημένη  ρινοπλαστική  ενισχύει  μεν  την αυτοπεποίθηση, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση και γενικότερα επιφέρει  ένα επαναστατικά  θετικό αποτέλεσμα  στον τρόπο με τον οποίο  το άτομο  σκέπτεται,  αισθάνεται  και  ενεργεί  στη  ζωή του,  όμως  με την προϋπόθεση  ότι  η  επέμβαση  δεν  του  δημιουργεί  προβλήματα στην αναπνοή.

Υπάρχουν  εκ  γενετής  πολλοί  τύποι και σχήματα μύτης,  οι οποίες κατά γενική ομολογία θεωρούνται άσχημες, επειδή μειώνουν τη συμμετρία, την αρμονία και τη γλυκύτητα του προσώπου.  Επίσης, δεν πρέπει να παραλείψουμε τις άσχημες και λειτουργικά προβληματικές μύτες, των οποίων η κακή εμφάνιση, καθώς και η πλημμελής λειτουργία της αναπνοής οφείλονται είτε σε παλαιότερο τραυματισμό της μύτης είτε σε σκολίωση του ρινικού διαφράγματος ή σε ρινοπλαστική, η οποία έγινε στο παρελθόν και είχε ανεπαρκές, κακό ή ακόμη και καταστροφικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Όλες οι άσχημες μύτες, ανεξαρτήτως του πώς προέκυψαν, μπορούν να διορθωθούν με επιτυχία μόνο από εξειδικευμένο στη ρινοπλαστική πλαστικό χειρουργό. Η  πιο καλή  συμβουλή  στον  ενδιαφερόμενο  για  ρινοπλαστική είναι  να  επισκεφτεί δύο ή τρεις  ειδικούς  στη  ρινοπλαστική,  πλαστικούς χειρουργούς,  να  τους εκθέσει  το  πρόβλημα  ή  τα  προβλήματα τα  οποία αντιμετωπίζει  και  να  συζητήσει  μαζί  τους  τον  τρόπο  αντιμετώπισής τους.  Με τον  τρόπο αυτό,  ο  ενδιαφερόμενος  θα  επιλέξει  τον κατά τη  γνώμη  του  πιο καλά  εκπαιδευμένο, έμπειρο  και  με  προσόντα  πλαστικό  χειρουργό,  ο  οποίος  θα  τον  πείσει  για  την  υψηλή  ποιότητα  της  εγχείρησης  που  θα  αναλάβει να  του πραγματοποιήσει.

Σύμφωνα με παλαιότερες  τακτικές πραγματοποίησης ρινοπλαστικής,  ο πλαστικός χειρουργός διορθώνει την εξωτερική εμφάνιση της μύτης, χωρίς να επέμβει στο διάφραγμα.  Άλλοτε πάλι, ένας  πλαστικός  χειρουργός  διόρθωνε  το αισθητικό πρόβλημα της μύτης  και ένας  άλλος  χειρουργός  ωτορινολαρυγγολόγος διόρθωνε  το λειτουργικό πρόβλημα (σκολιωτικό ρινικό διάφραγμα). 

H επιτυχημένη ρινοπλαστική βασίζεται σήμερα στην πλαστική εγχείρηση, ταυτοχρόνως του οστέινου και χόνδρινου τμήματος τόσο της ρινικής πυραμίδας όσο και του ρινικού διαφράγματος και των ρινικών κογχών. Έτσι, επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, χωρίς επιπλοκές και προβλήματα στην αναπνοή και την όσφρηση, μετά από την επέμβαση.

Σήμερα πλέον, είναι  παραδεκτό  από  όλους  τους  ειδικούς  του  κόσμου,  ότι  δεν  υπάρχουν και  δεν  διατυπώνονται  μειονεκτήματα  στην  «Ταυτόχρονη Πλαστική Εγχείρηση Μύτης και  Ρινικού  Διαφράγματος»,  πέραν  του  γεγονότος  ότι  είναι  δύσκολη επέμβαση, η  εφαρμογή  της  προϋποθέτει  μεγάλη  εμπειρία και  χειρουργικό  ταλέντο  και  βεβαίως  απαιτείται  μακρόχρονη  μαθητεία  και  εξάσκηση  για την  εκμάθησή της.  Έτσι, τα πιο βασικά στοιχεία  αυτής  της  μοντέρνας χειρουργικής  προσέγγισης  ρινοπλαστικής,  θα  μπορούσαν  να  συνοψιστούν  με  τη  διατύπωση και μόνο των   πλεονεκτημάτων  της, δηλαδή :  

 1. Ο  εξειδικευμένος  στην πλαστική  χειρουργική της μύτης είναι εκείνος,  ο οποίος  μπορεί να εντοπίσει, να διαγνώσει και να διορθώσει τόσο τα αισθητικά όσο και τα λειτουργικά προβλήματα της μύτης, με μία και μοναδική, σωστή και ολοκληρωμένη χειρουργική επέμβαση.

2.  «Το τερπνόν μετά του ωφελίμου», δηλαδή με μία εγχείρηση, μία νάρκωση και μία ταλαιπωρία, λύνει κανείς και τα δύο του προβλήματα, δηλαδή αισθητικό και λειτουργικό, τα οποία σχεδόν πάντα συνυπάρχουν.

3.   Ακόμη  και στη  σπάνια  περίπτωση όπου  δεν απαιτείται  επέμβαση  στο ρινικό διάφραγμα, μετά από τη ρινοπλαστική δημιουργείται  η ανάγκη προσαρμογής του ρινικού διαφράγματος στη νέα μύτη. Αυτό απαιτεί ειδικές χειρουργικές τεχνικές, ώστε η ρινοπλαστική να μη δημιουργήσει εκ των υστέρων προβλήματα στην αναπνοή.

4. Ο ενδιαφερόμενος αποφεύγει το διπλό κόστος δύο ανεξάρτητων εγχειρήσεων   και έτσι η ταυτόχρονη πλαστική εγχείρηση μύτης και ρινικού διαφράγματος  του κοστίζει το ίδιο, όσο μία απλή ρινοπλαστική. 

H ολοκληρωμένη ρινοπλαστική εκτός της αισθητικής και λειτουργικής βελτίωσης της μύτης, πρέπει επιπλέον να επιδιώκει να τονίσει και να αναδείξει σε αρμονική συνύπαρξη όλα ανεξαιρέτως τα χαρακτηριστικά του προσώπου με τα οποία συνυπάρχει. Δηλαδή, ο έμπειρος πλαστικός χειρουργός οφείλει να διαπλάσσει και να διαμορφώσει το τελικό σχήμα και μέγεθος της μύτης, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε προσώπου, όπως είναι η προβολή των ζυγωματικών (μήλα), η μορφή του πηγουνιού, το ύψος ή εύρος του μετώπου, το σχήμα και μέγεθος των χειλιών κλπ.

Για  την  περαιτέρω  βελτίωση  της  εμφάνισης  του  προσώπου  στο  σύνολό  του,  εάν  αυτό  βεβαίως  είναι  επιθυμητό,  μετά  την  ολοκλήρωση  της  ρινοπλαστικής,  με  την  ίδια  νάρκωση,  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  και κάποια  άλλη  απαραίτητη  αισθητική  επέμβαση,  όπως  προφιλοπλαστική (συνδυασμός  ρινοπλαστικής  με  γενειοπλαστική,  δηλαδή  με αύξηση ή  μείωση  του  πηγουνιού),  βλεφαροπλαστική,  διόρθωση  αφεστώτων   ώτων  (πεταχτά  αυτιά), αφαίρεση σπίλων προσώπου  κλπ.  

Για περισσότερες πληροφορίες:  www.pavlidelis.gr

Dr.  med. Βασίλης  Παυλιδέλης

Χειρουργός   Ωτορινολαρυγγολόγος

Εξειδικευμένος  στη  Δυτ.  Γερμανία,στη  Ρινοπλαστική,  Ωτοπλαστική & Πλαστική  Χειρουργική  Προσώπου

Συνεργάτης της Ευρωκλινικής Αθηνών