congress

new27_gewrgiadhs.JPG

Διοφάντους 13 (πρώην Κύπρου)

151 – 25, Μαρούσι

Τηλ. 210-6800997

E-mail: info@psychologyonline.gr

Ο Δρ. Εμμανουήλ Γεωργιάδης έχει πραγματοποιήσει Προπτυχιακές σπουδές στην Φυσική Αγωγή και τις Αθλητικές Επιστήμες (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) καθώς και στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία (City University of Seattle, U.S.A.). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Αθλητική Ψυχολογία και στην Ψυχολογία της Άσκησης (University of Exeter, U.K.) και Διδάκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Άσκησης (Loughborough University, U.K.). Έχει πιστοποιηθεί ως Σύμβουλος Αθλητικής Ψυχολογίας από την Εταιρία Αθλητικής Ψυχολογίας (www.sportpsychology.gr), είναι Μέλος της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρίας (www.apa.org) καθώς και Εκπαιδευμένο Μέλος της γνωστικής θεραπευτικής μεθόδου EMDR (www.emdr.com). Έχει πολυετή εμπειρία στη συμβουλευτική της άσκησης και του αθλητισμού, καθώς και σε θέματα υγείας και ευεξίας, ανθρώπινης απόδοσης και ψυχικής διάθεσης.

Προγράμματα

Έχει υποστηρίξει την αθλητική απόδοση και τις επιδόσεις αθλητών και αθλητριών ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, έχει ενισχύσει την σωστή επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις στα μέλη και τους ειδικούς επιστήμονες ποικίλων αθλημάτων και έχει παρουσιάσει σχετικά σεμινάρια και εργασίες σε Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια.

Στο πεδίο της Ψυχολογίας της Άσκησης και της Υγείας, έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει προγράμματα προώθησης σωματικής δραστηριότητας, ευεξίας και ποιότητας ζωής στην Βρετανία και στην Ελλάδα όπως η “British Heart Foundation”, η “Nestle’” κ.α.  Υποστηρίζει την προώθηση της σωματικής άσκησης και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και σε συνεργασία με εγκυρότατους φορείς, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ημεδαπής και της Αλλοδαπής αλλά και με εξειδικευμένους συνεργάτες παρέχει την δυνατότητα ενίσχυσης της σωματικής υγείας και ευεξίας μέσα από τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα. 

Έρευνες

Έρευνες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα περιοδικά του χώρου όπως το International Journal of Sport Psychology, το Athlitiki Psychologia, και το Health Education Journal και έχουν παρουσιασθεί σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά συνέδρια Αθλητικής Ψυχολογίας, καθώς και σε Διεθνή Συνέδρια Ψυχολογίας. Είναι Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Εταιρίας Αθλητικής Ψυχολογίας.

Δημοσιεύσεις

1. Georgiadis, M., Biddle, S.J., & Stavrou, N.A. (2005). Motivation for weight loss diets: A clustering, longitudinal field study using self-esteem and self-determination theory perspectives. Health Education Journal, 65(1), 53-72. (κλικ για PDF, μόνο για προσωπική χρήση)

2. Georgiadis, M., Biddle, S.J.H. & N. Chatzisarantis (2001). The relation of self-determination and goal orientation theories with physical self-esteem in Greek exercisers participating in four types of exercise activities”. European Journal of Sport Science, 1(5). (κλικ για PDF, μόνο για προσωπική χρήση)

3. Georgiadis, M., Biddle, S., & Vanden Auweele, Y. (2001).  Cognitive, emotional, and behavioural connotations of task and ego goal orientation profiles: An ideographic approach using hierarchical class analysis”. International  Journal of Sport Psychology, 32, 1-20.   (κλικ για PDF, μόνο για προσωπική χρήση)

4. Γεωργιάδης, Μ.Μ., Biddle, S.J.H., & Ψυχουντάκη, Μ. (2000). Συμβουλευτική στο χώρο της παχυσαρκίας χρησιμοποιώντας το Δια-θεωρητικό μοντέλο: Είναι σημαντική η αυτονομία;» Αθλητική Ψυχολογία, 11, 35-54. (κλικ για PDF, μόνο για προσωπική χρήση)

Συνέδρια

Γεωργιάδης, Ε.Μ., (2008). Μέτρο κίνησης: Μια μεθοδολογική προσέγγιση εξήγησης της ποσότητας και της ποιότητας σωματικής δραστηριότητας που απαιτούνται για την ενίσχυση και τη βελτίωση της υγείας. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας (σελ. 45-47). Αθήνα

Georgiadis M.M., & Stavrou, N. (2008) Long-term dieting efforts in relation to autonomous and controlling motives: A description of main trends. In I. Brdar (Ed.): 4th European Conference on Positive Psychology, Book of Abstracts, (p.141), Opatija, Croatia.

Georgiadis E.M., (2007). The role of autonomy in psychological change: An applied perspective. Proceedings of the 12th European Congress of Sport Psychology “Sport and Exercise Psychology: Bridges between disciplines and cultures” (pp. 143-144). Halkidiki, Greece.

Γεωργιάδης, Ε. (2006). Η εφαρμογή του γνωστικού μοντέλου στην συμβουλευτική της Αθλητικής Ψυχολογίας. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας (σελ. 16-17). Τρίκαλα, Ελλάδα.

Γεωργιάδης, Ε. (2005). Βασικά σημεία ενός προγράμματος παρέμβασης για την ενίσχυση της εικόνας σώματος. Περιλήψεις 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας (σελ. 87). Ιωάννινα, Ελλάδα.

Γεωργιάδης, Ε. (2004). Ερωτηματολόγιο φυσικής δραστηριότητας του “Kaiser”. Στο Ι. Θεοδωράκης (Επιμ.) Πρακτικά 3ου Διεθνούς/8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας (σελ. 118 – 120) Τρίκαλα, Ελλάδα.

Georgiadis, M.M. & Biddle, S.J.H. (2003) Towards More Active Lives in Obese and Overweight Individuals: Implications for Practice. In Stelter, R. (Ed.), Proceedings of the XIth European Congress of Sport Psychology – New Approaches to Exercise and Sport Psychology – Theories, Methods and Applications (p. 39) (CD-ROM). Copenhagen, Denmark.

Γεωργιάδης, Μ.Μ. (2003). Η επίδραση της σωματικής άσκησης στην ψυχική υγεία». (Κεντρική εισήγηση). Παρουσιάσθηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Π.Φ.Α. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής), 9-11 Μαίου 2003, Αθήνα.

Georgiadis, M.M. & Biddle, S.J.H. (2002). Physical activity and motives for weight loss diets in Greeks : A clustering, longitudinal field study. In M. Koskolou, N. Geladas & V. Klissouras (Eds.), Proceedings of the 7th Congress of the European College of Sport Science (Vol. 2, p. 977). Athens, Greece.

Γεωργιάδης, Μ.Μ., & Biddle, S.J.H. (2002). «Η επίδραση των προγραμμάτων σωματικής άσκησης στην αυτεκτίμηση: Μία συστηματική ανασκόπηση». (Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Εργασίας). Περιλήψεις 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας «Αθλητική Ψυχολογία στην Ελλάδα: Η πρόκληση των Ολυμπιακών Αγώνων» (σελ. 51) (CD-ROM). Θεσσαλονίκη, Αθήνα.

Γεωργιάδης, Μ. (2002) Παρεμβάσεις σωματικής δραστηριότητας σε παχύσαρκα και υπέρβαρα άτομα. Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου για τον Αθλητισμό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Άσκηση, Ευρωστία και Ποιότητα Ζωής» (σελ. 135-136). Αθήνα, Ελλάδα.

Georgiadis, M.M. & Biddle, S.J.H. (2001). Behavioural counseling in obesity: Case studies using the stages of change and self-determination theory. In A. Papaioannou, M. Goudas, & Y. Theodorakis (Eds.), Proceedings of the 10th World Congress of Sport Psychology – In the dawn of the new millennium (Vol. 4, pp. 229-231). Skiathos, Hellas.

Γεωργιάδης, Μ. & Biddle, S.J.H. (2000). Συμπεριφοριστική συμβουλευτική στην παχυσαρκία: Περιπτωσιολογικές μελέτες χρησιμοποιώντας τα Στάδια Αλλαγής Συμπεριφοράς και τη Θεωρία Αυτοπροσδιορισμού. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Επιστήμης. Άσκηση, Ευρωστία, Υγεία (σελ. 74-80). Αθήνα, Ελλάδα.

Γεωργιάδης, Μ. & Biddle, S.J.H. (2000). Η Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού στην παχυσαρκία”. Στο Μ. Ψυχουντάκη & Γ. Ζέρβας (Επιμ.), Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας – Έρευνα και εφαρμογές στην άσκηση και τον αθλητισμό (σελ. 144-146). Αθήνα, Ελλάδα.

Georgiadis, M. & Biddle, S. (1999). Self-determination, Achievement Goal Orientations and Physical Self-worth. In V. Hošek, P. Tilinger and L. Bílek (Eds.), Proceedings of the 10th European Congress of Sport Psychology – Part I (pp. 196-198). Prague, Chech Republic

Γεωργιάδης, Μ., & Biddle, S.J.H. (1998). Η εξέταση των θεωριών του αυτό-καθορισμού, του προσανατολισμού στόχων επίτευξης και του σωματικού αυτό-συναισθήματος σε Έλληνες ασκούμενους που συμμετέχουν σε τέσσερα είδη δραστηριοτήτων. Στο Ι. Θεοδωράκης, Μ. Γούδας, & Κ. Μπαγιάτης (Επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελληνίου/ 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας – Η Αθλητική Ψυχολογία προς τον 21ο αιώνα (σελ. 64-67), Τρίκαλα, Ελλάδα.

Biddle, S., Georgiadis, M., Partington, S. & Vanden Auweele Y. (1997). Case study analysis of emotions in Sport using Hierarchical Class Analysis. In R. Lidor & M. Bar-Eli (Eds.): Proceedings of the 9th World Congress of Sport Psychology (“Innovations in Sport Psychology: Linking theory and practice”), Part 1, p. 118-120, Israel.

Γεωργιάδης, Μ. (1996). Ιεραρχική ανάλυση σειράς (hierarchical class analysis): Μία ιδιογραφική μέθοδος. Στο Γ. Θεοδωράκης & Α. Παπαϊωάννου (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Διεθνούς/3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας – Αθλητική Ψυχολογία: Νέες τάσεις και εφαρμογές (σελ. 238-243). Κομοτηνή, Ελλάδα.

Σταύρου Ν., Ζέρβας, Ι., Κάκκος, Β., Ψυχουντάκη, Μ., & Γεωργιάδης, Μ. (1996). Εγκυρότητα και αξιοπιστία της Κλίμακας Ιδανικής Ψυχολογικής Κατάστασης σε ελληνικό πληθυσμό. Στο Γ. Θεοδωράκης & Α. Παπαϊωάννου (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Διεθνούς/3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας – Αθλητική Ψυχολογία: Νέες τάσεις και εφαρμογές (σελ. 204-211). Κομοτηνή, Ελλάδα

      

cvphoto_picasabackground.jpg

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Eπίσημη συνεργάτης του Ιατρικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ 25, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΤΚ 175 63 – ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ: 210 985 2197 – 6939 170 222
E-MAIL : dion.konti@gmail.com, dkonti@in.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 25/06/1967
ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΗ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της Διαιτολογίας – Διατροφής Υγειών και Ασθενών Ατόμων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

– Τελειόφοιτη Γενικού Λυκείου Π. Φαλήρου

– 2ετης φοίτηση στο Τμήμα Βιολογίας του ΠανεπιστημίουΝοτίου Αφρικής.

– 4της φοίτηση στο Cambridge University of Nutrition και απόκτηση του Higher National Diploma of Nutrition (HND).

– Εξειδίκευση στις Διατροφικές Διαταραχές (National Centre for Eating Disorders of U.K.)

– Πιστοποιητικό Σεμιναρίων Marketing για την Αγορά Εργασίας.

– Μέλος της Ε.Ι.Ε.Π. (Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1996 – Σήμερα Χώροι επώνυμων γυμναστηρίων και Κέντρων

Αδυνατίσματος.

Πρακτική ασκηση στα εξής Θεραπευτήρια:

– ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΙΔΩΝ)

– ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

– ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΜΕΤΑΞΑΣ

– ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙO

– ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

– ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

 

Εκτοτε, και ως Ελεύθερη Επαγγελματίας:

Διατροφή Υγειών Ατόμων: Αθλητών, Ασκούμενων, Κύηση, Θηλασμός, Γαλουχία, Κλιμακτήριος, Γεροντική Ηλικία, Οικογενειακός Διατροφικός Προγραμματισμός.

Διατροφή Ασθενών Ατόμων: Υποθρεψία, Καχεξία, Αναιμίες, Σακχαρώδης Διαβήτης, Γαστρεντερικό Σύστημα, Υπερ-Χοληστεριναιμίες, Τριγλυκεριδαιμίες, Παιδική –

Εφηβική Παχυσαρκία, Προεγχειρητική – Μετεγχειρητική Διατροφική αντιμετώπιση και πάντα κατόπιν συννενόησης με τον θεράποντα Ιατρό τους.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

– ΑΘΗΝΑ : Συμπόσιο Εντερικής και Παρεντερικής Διατροφής (Π.Σ.Δ). (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ).

– ΑΘΗΝΑ : 1ο Ετήσιο Συμπόσιο και Πανελλήνιο Συνέδριο (ΣΥΛΛ. ΙΑΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ). (ΔΙΠΛΩΜΑ).

– ΑΘΗΝΑ : 5ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής (ΙΑΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ). (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ).

– ΑΘΗΝΑ : 3ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας. (ΔΙΠΛΩΜΑ).

ΑΘΗΝΑ : 12TH EUROPEAN MEETING OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR

ADOLESCENT HEALTH (IAAH). 15 Μόρια Αναβάθμισης στο πλαίσιο της

συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης. (CERTIFICATE OF ATTENDANCE).

ΑΘΗΝΑ : HARVARD NUTRITION AND METABOLISM SEMINAR – MEDITERRANEAN

DIET (Harvard Medical School). 6 Μόρια Αναβάθμισης αναγνωρισμένα απο την UEMS

στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ).

– ΑΘΗΝΑ : 7ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας. 15 Μόρια Αναβάθμισης στο

πλαίσιο της συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος).

(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :- BALKAN CONGRESS ON OBESITY. (ΔΙΠΛΩΜΑ)

– MACEDONIAN CONGRESS ON NUTRITION AND DIETETICS.

(ΔΙΠΛΩΜΑ).

– ΑΘΗΝΑ: 6η Επιστημονκή Διημερίδα Παχυσαρκίας (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ).

– ΑΘΗΝΑ: 1ο Διεθνές Συνέδριο ‘ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ).

– ΑΘΗΝΑ: 1ο Σεμινάριο Διατροφογεννετικής υπό την Αιγίδα της Διεθνούς Ακαδημίας Κλινικής Διατροφής.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

– Αγγλικά (Μητρική Γλώσσα).

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

– Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Word – Excel).

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

– ΑΘΗΝΑ: Συμμετοχή στον 14ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αγωνιστικής Αεροβικής Γυμναστικής με απόκτηση Χρυσού Μεταλλίου. (Σχολή GR.A.F.T.S.)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

– Αθλητισμός.

– Παρακολούθηση Σεμιναρίων ή Συνεδρίων σε θέματα Διατροφής.