ων

Τα παιδιά και οι έφηβοι με ΔΕΠΥ συχνά είναι απρόσεκτοι όταν τους ζητείται να καταγράψουν ασήμαντα πράγματα. Συχνά, κάνουν λάθη από αφηρημάδα όταν ετοιμάζουν εργασίες για το σχολείο, στη δουλειά και σε άλλες δραστηριότητες.