χρήστης

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) www.dietup.gr αναφέρεται στο ακόλουθο κείμενο ως «χρήστης».

Ο διαδικτυακός τόπος www.dietup.gr αναφέρεται στο ακόλουθο κείμενο ως «www.dietup.gr».

Για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.dietup.gr ως μέσου πληροφόρησης και για την λήψη των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού είναι απαραίτητη η αποδοχή των ακόλουθων όρων από το χρήστη:

Το περιεχόμενο του dietup.gr, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές ή θεραπείες, για τις οποίες υπεύθυνος είναι ο προσωπικός ιατρός ή/και διαιτολόγος του κάθε χρήστη. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία της υγείας του και οφείλει να συμβουλευτεί τον προσωπικό του ιατρό ή/και διαιτολόγο πριν ξεκινήσει κάποιο πρόγραμμα διατροφής. Η www.dietup.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος υγείας οποιουδήποτε χρήστη. Δια της αποδοχής των παρόντων όρων, ο χρήστης απαλάσσει την www.dietup.gr από οποιαδήποτε ευθύνη και απαίτηση αστικής ευθύνης.

Σας ενημερώνουμε ότι το www.dietup.gr διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και των προσωπικών σας δεδομένων που μας γνωστοποιείτε.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της www.dietup.gr και υπόκειται στο νόμο περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993). Απαγορεύεται η αντιγραφή, δημοσίευση, αναπαραγωγή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της ιδιοκτήτριας εταιρίας. Μέρος των φωτογραφιών που φιλοξενούνται στο dietup.gr είναι Copyright (c) 123RF Stock Photos

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση (κάτω από οποιοδήποτε όνομα το οποίο αναγράφεται στην οθόνη και οποιουσδήποτε κωδικούς “password”) και πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τις αναφορές του παρόντος κειμένου. Ο συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών “passwords” που μπορεί να χρησιμοποιεί, όταν αυτοί υπάρχουν. Οι συνδρομές είναι προσωπικές και δεν μεταφέρονται από ένα άτομο σε άλλο.

Το www.dietup.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο του. Κάτω από αυτή τη συμφωνία, το www.dietup.gr έχει το δικαίωμα να μετατρέψει ή να εισαγάγει νέα οδηγία χρέωσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του, καθώς επίσης να μετατρέψει τις ώρες διαθεσιμότητας και πλήρωσής του. Το www.dietup.gr θα δημοσιεύει τις νέες οδηγίες (οι οποίες θα ισχύσουν άμεσα) με όποιο μέσο κρίνει αυτό ικανό (π.χ. Internet, e-mail κ.λπ.). Όποια χρήση του www.dietup.gr από τους χρήστες μετά από αυτή τη δημοσίευση θα θεωρείται ότι υπόκειται στους νέους όρους χρήσης.

To www.dietup.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του δικτυακού τόπου από ανηλίκους, για την επίβλεψη των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.

Το dietup.gr χρηματοδοτείται από ιδία κεφάλαια και από πώληση διαφημιστικού χώρου. Οι διαφημίσεις που υπάρχουν στο site ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο υλικό του site με την ένδειξη “Προβολή”. Τα δελτία τύπου δημοσιεύονται χωρίς κόστος και δεν αποτελούν διαφημιστική προβολή. Η ιστοσελίδα μας φιλοξενεί διαφημίσεις και συνδέσμους χρηματοδοτούμενους από την Google. Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο των διαφημίσεων της Google και το περιεχόμενο της σύνταξης δεν επηρεάζεται από οποιοδήποτε εμπορικό συμφέρον.

To www.dietup.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων στο δικτυακό τόπο www.dietup.gr. Η χρήση τους γίνεται με προσωπική ευθύνη του χρήστη.

To www.dietup.gr προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα του είναι πάντοτε ακριβείς και επίκαιρες. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται βάσει της καλόπιστης πεποίθησης του www.dietup.gr ότι είναι ακριβείς και δεν παρέχονται βάσει ρητής ή σιωπηρής δέσμευσης για την ακρίβειά τους

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.dietup.gr προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρων όρων χρήσης από το χρήστη και συνιστά απόδειξη της αποδοχής των όρων αυτών από τον χρήστη του δικτυακού τόπου.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Διασφάλισης Ιδιωτικότητας

Με το ακόλουθο κείμενο η www.dietup.gr επιθυμεί να σας ενημερώσει σχετικά με την πολιτική της επί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της διασφάλισης της ιδιωτικότητας όσων επισκέπτονται και όσων χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της.

Η www.dietup.gr τηρεί τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 ”Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, όπως ισχύει, καθώς και της Κανονιστικής πράξης 1/1999 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που θα γνωστοποιήσετε στην www.dietup.gr μέσω της παρούσας ιστοσελίδας θα χρησιμοποιηθούν μόνο όπως ορίζεται ακολούθως:

Καταρχήν, η www.dietup.gr διευκρινίζει ότι ο καθένας μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της, χωρίς να δώσει πληροφορίες για προσωπικά του στοιχεία. Εντούτοις, η www.dietup.gr προσφέρει, μέσω της ιστοσελίδας της, υπηρεσίες η παροχή των οποίων προϋποθέτει την εγγραφή του χρήστη στις αντίστοιχες υπηρεσίες και/ή την γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων (όπως όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ). Είναι λοιπόν σαφές, ότι η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων προς την www.dietup.gr εναπόκειται αποκλειστικά στη διάθεση και την πρωτοβουλία του χρήστη, ο οποίος προβαίνει στην πράξη αυτή επιδιώκοντας να επωφεληθεί από τα προϊόντα και τις εξατομικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει η www.dietup.gr . Η τυχόν αποστολή και κοινοποίηση από τον χρήστη – αποστολέα προς την www.dietup.gr μέσω της παρούσας ιστοσελίδας αιτήσεων ή μηνυμάτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα του αποστολέα, με σκοπό την αγορά προϊόντων ή/και την εγγραφή του ως μέλους των παρεχομένων υπηρεσιών, ή/και τη συμμετοχή του στους εν εξελίξει διαγωνισμούς ή/και γενικότερα την απόλαυση των δυνατοτήτων και των υπηρεσιών που προσφέρει η www.dietup.gr , θα συνεπάγεται ότι ο αποστολέας των αιτήσεων ή των πληροφοριών αυτών συγκατατίθεται ρητά στην τήρηση αρχείου των δεδομένων αυτών από την www.dietup.gr . Η επεξεργασία των ως άνω προσωπικών δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο το μήνυμα ή η αίτηση έχουν αποσταλεί.

Η www.dietup.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Η www.dietup.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών της www.dietup.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Η www.dietup.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνον εάν:

– Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.

Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την www.dietup.gr , καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την www.dietup.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη της www.dietup.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την www.dietup.gr .

Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η www.dietup.gr , παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες της, τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή/και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Επιπλέον η www.dietup.gr , βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, η www.dietup.gr , προβαίνει, μέσω της ιστοσελίδας της, σε πλήρη ενημέρωση προς τους υποψήφιους πελάτες της σχετικά με: (α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των υπηρεσιών ή/και των αγαθών που προσφέρει, (β) την τιμή, (γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, (δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, (ε) τον τρόπο πληρωμής, (στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, (ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και (η) το δικαίωμα υπαναχώρησης τους.

Η www.dietup.gr καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στο αρχείο της να είναι ακριβή. Για το λόγο αυτό, κάθε πρόσωπο που έχει αποστείλει προς την www.dietup.gr μέσω της παρούσας ιστοσελίδας οποιαδήποτε στοιχεία ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που το αφορούν, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει την διόρθωση ή την συμπλήρωση των στοιχείων που το αφορούν. Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, μεταβείτε στο σημείο της ιστοσελίδας μας όπου καταχωρήθηκαν αυτά και ακολουθήστε τις αναγραφόμενες εκεί οδηγίες.

Η www.dietup.gr έχει ορίσει Υπεύθυνο Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Ορισμένες σελίδες της www.dietup.gr χρησιμοποιούν κατ΄ εξαίρεση αρχεία « cookies », που αποτελούν μέθοδο τεχνικής ανάλυσης δεδομένων . Τα αρχεία cookies εγκαθίστανται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις ενός χρήστη σε μία ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή γλώσσας, όνομα χρήστη ή άλλες παρεμφερείς πληροφορίες, που διαφορετικά θα απαιτούνταν η διαρκής επανάληψή τους). Η χρήση ενός αρχείου cookie δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να οδηγήσει σε αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα του χρήστη καθώς επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Τα περισσότερα αρχεία cookies διαγράφονται αυτόματα μετά την έξοδο του χρήστη από την ιστοσελίδα.

Εάν το επιλέξετε, μπορείτε να μην ενεργοποιήσετε τα αρχεία cookies στον υπολογιστή σας από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος πλοήγησης ή να καταστήσετε τα αρχεία cookies μη ενεργά, γεγονός που θα περιορίσει όμως τις δυνατότητες περιήγησης στις ιστοσελίδες μας και θα απαιτεί την επαναλαμβανόμενη υποβολή των ίδιων πληροφοριών.