Συμβάλει

new13_4137916_blog.jpg

Οι βιταμίνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Υδατοδιαλυτές και λιποδιαλυτές

Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • διαλύονται στο νερό
  • δεν αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ανθρώπινο σώμα (μεγάλες ποσότητες αποβάλλονται μέσω των ούρων)
  • δεν υπάρχει κίνδυνος τοξικότητας εφόσον δεν αποθηκεύονται
  • είναι αναγκαία η καθημερινή πρόσληψή τους

new13_4137916_blog.jpg

Οι βιταμίνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Υδατοδιαλυτές και λιποδιαλυτές

Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • διαλύονται στο νερό
  • δεν αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ανθρώπινο σώμα (μεγάλες ποσότητες αποβάλλονται μέσω των ούρων)
  • δεν υπάρχει κίνδυνος τοξικότητας εφόσον δεν αποθηκεύονται
  • είναι αναγκαία η καθημερινή πρόσληψή τους