σταματά

σχετικά με την αίσθηση του χρόνου και την συντηρούμενη προσοχή, στους μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα

Η γραμμική επεξεργασία ταιριάζει περισσότερο στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ γιατί, ενώ επηρεάζονται ταυτόχρονα από πολλές πληροφορίες και από πολλά ισιόντα, δεν είναι σε θέση να επιλέξουν το υπερισχύον ισιόν και να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε αυτό, όταν αυτό λέγεται ή γράφεται, ή παρουσιάζεται εκπαιδευτικά παράλληλα ή μαζί, ή κατ αντιδιαστολή με κάποιο άλλο ερέθισμα.