Σταθερός

 «Ποιες είναι οι γόνιμες μέρες;»,

«Πότε πρέπει να πάμε στο γυναικολόγο;»

«Είμαι έγκυος. Μπορώ να κάνω έρωτα;»

είναι μερικές από τις ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσει μόνο ο… προσωπικός γιατρός κάθε γυναίκας.

Συχνότερες Γυναικολογικές Λοιμώξεις

  1. Βακτηριακές (γονόρροια, χλαμύδια, σύφιλις, Β αιμολυτικός στρ.)
  2. Μυκόπλασμα (μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα)
  3. Ιογενείς (έρπητας, κυτταρομεγαλοιός, HPV, Ηπ ατίτιδα Β, HIV)
  4. Προτόζωα (τριχομονάδα)
  5. Μύκητες (καντιντίαση)
  6. Παρασιτα (ψείρα, ψώρα)