πτυχιακής

new23_koyroyph.jpg

Η Εύα Κουρούπη, γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1985. Είναι πτυχιούχος του τμήματος ¨∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας¨ του ΑΤΕΙ Σητείας. Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στο Βενιζέλειο-Πανάνειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου συμμετείχε στην εκπαίδευση του προσωπικού για τη σωστή λειτουργία και διατήρηση του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου τροφίμων (HACCP), καθώς και στο παιδο-διαβητολογικό ιατρείο του ΠΑΓΝΗ, όπου παρακολούθησε περιστατικά παιδιών με διαβήτη αλλά και με δυσκολία σωματικής ανάπτυξης. Κατά την εκπόνηση της ερευνητικής πτυχιακής της εργασίας ασχολήθηκε με την καθιέρωση διατροφικών προτύπων και το μεσογειακό διατροφικό πρότυπο σε μονάδες μαζικής εστίασης στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων διατροφής, Σακχαρώδους ∆ιαβήτη, Παχυσαρκίας, Εντερικής και Παρεντερικής σίτισης.

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Εκπαίδευση & Κατάρτιση          

2008   ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ –  ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
    Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
            Τμήμα – Διατροφής και Διαιτολογίας
                       (βαθμός πτυχιου 6,62)

2008 Πρακτική άσκηση και εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας μου στο Amsterdam, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Σωκράτης-Έρασμος, με θέμα:
«Nutritional balance and body composition assessment of middle distance runners in Netherlands»