Ιατρείου

cvphoto_Koutsokosta.jpg

Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Επιστημονικός Συνεργάτης Nutrimed

patra@nutrimed.gr

Η Βασιλική Κουτσοκώστα γεννήθηκε στην Πέλλα το 1975. Το 1999 αποφοίτησε α̟πό τα ΤΕΙ Νοσηλευτικής Λάρισας. Το 2000 εισήχθη στο τμήμα Ε̟πιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκο̟πείου Πανε̟πιστημίου, α̟πό ό̟που και α̟ποφοίτησε το 2003. Στην π̟τυχιακή της εργασία ασχολήθηκε με την ανάλυση και αξιολόγηση των εργαστηριακών δεικτών π̟ου συσχετίζονται με την διατροφή .

Α̟πό το 2003 έως το 2006 συνεργάσθηκε με ιατρό χειρουργικής ειδικότητας αναλαμβάνοντας την διατροφή ασθενών έ̟πειτα α̟πό χειρουργικές ε̟πεμβάσεις νοσογόνου ̟παχυσαρκίας (̟π.χ. γαστρικός δακτύλιος). Α̟πό το 2006 έως σήμερα εργάζεται ως κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος στο Πανε̟πιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Συνεργάζεται με διάφορες ιατρικές ειδικότητες και ̟πιο συγκεκριμένα, είναι συνεργάτης του ιατρείου ̟παχυσαρκίας ̟που λειτουργεί α̟πό τους Διαβητολόγους στο π̟λαίσιο υ̟ποστήριξης ατόμων με ̟προβλήματα π̟αχυσαρκίας, ̟που ε̟πιθυμούν να ενταχθούν σε ̟πρόγραμμα ελέγχου βάρους, χωρίς να έχει ̟προηγηθεί χειρουργική ε̟πέμβαση. Ε̟πίσης είναι συνεργάτης του ιατρείου «Σακχαρώδης Διαβήτης και Κύηση», του ιατρείου Διαβήτη τύ̟που 1 και 2. Παράλληλα συνεργάζεται με διάφορες κλινικές του νοσοκομείου για εκτίμηση της θρέψης ενδονοσοκομειακών ασθενών και δημιουργία ειδικών διαιτών. Eίναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Νοσοκομειακών Διαιτολόγων α̟πό το 2006.

Έχει συμμετάσχει σε διάφορα Πανελλήνια συνέδρια και σεμινάρια με την ιδιότητα του συμμετέχοντος, καθώς και στο μετεκ̟παιδευτικό φροντιστήριο με θέμα «Τεχνητή Διατροφή στην Κλινική Πράξη» π̟ου διεξήχθη στην Πάτρα το 2004.

Συμμετείχε σε π̟ρόγραμμα ενημέρωσης γονέων-παιδιών σε σχολεία της Πάτρας με θέμα «Πόσο σημαντικό είναι το π̟ρωινό στη ζωή των π̟αιδιών». Ε̟πίσης, αρθρογραφεί σε εβδομαδιαία βάση σε το̟πικές εφημερίδες της Πάτρας (Ημέρα και Ημερήσιος Κήρυκας), ενώ τακτικά αρθρογραφεί και σε το̟πικό ̟περιοδικό με θέματα διατροφής(DAY BY DAY).

Διαμένει στην Πάτρα και α̟πό το 2007 είναι υ̟πεύθυνη διαιτολόγος στο διαιτολογικό γραφείο Nutrimed της Πάτρας.

Ειδικός Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος
E-mail Address : info@drkalogeropoulos.com
Διεύθυνση Ιατρείου : Γρηγορίου Λαμπράκη 95 – 97, 18534
Πασαλιμάνι, Πειραιάς
 
Τηλέφωνο Ιατρείου : 210 4122095
 
Κινητό : 693 2589828
 
Fax : 210 4122384
 
 
ΣΠΟΥΔΕΣ
 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 
Σεπτέμβριος 1977 – Ιούνιος 1983: 5ο Λύκειο Πειραιώς
 
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
 
Σεπτέμβριος 1983 – Ιούνιος 1985: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
 
Δεκέμβριος 1994: First Certificate in English,
University of Cambridge.
 
Σεπτέμβριος 1985 – Ιανουάριος 1997: Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Ιατρική Σχολή
 
Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση
Μάρτιος 1997 – Μάρτιος 1998: Ιατρός, Ειδικευόμενος
 
Α’ Παθολογική Κλινική
 
ΠΓΝΑ ‘Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’
 
Ιούνιος 1998 – Ιούνιος 2001: Ιατρός, Ειδικευόμενος
 
Δερμ/κή Αφροδισ/κή Κλινική
 
ΠΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’
 
Δεκέμβριος 2000 – Ιούνιος 2001: 6 μήνες rotation Πλαστική Χειρουργική,Κλινική Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής, ΠΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’
 
Αύγουστος 2001: Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας
 
Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας
 
Μάιος 2003: Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Ιανουάριος 2004: Μέλος της συντακτικής επιτροπής και υπεύθυνος
 
βιβλιογραφικής ενημέρωσης περιοδικού
 
Φεβρουάριος 2006: Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας
 
Δερματοχειρουργικής
 
Νοέμβριος 2007: Επιστημονικός Συνεργάτης Δερματοχειρουργικής
 
και Επεμβατικής Δερματολογίας, Δερματολογικής
 
κλινικής Νος. ‘Ευαγγελισμός’
 
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 
Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία.
Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής.
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μελανώματος.
Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας.
American Academy of Dermatology.
European Academy of Dermatology and Venereology.
International Society for Dermatologic Surgery.
American College of Phlebology.
French Society of Mesotherapy.
General Medical Council, UK.
International Academy for Cosmetic Dermatology.
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ειδικό ενδιαφέρον και Μετεκπαίδευση στην Αισθητική και Επεμβατική Δερματολογία (Δερματοχειρουργική), Κοσμετολογία, Laser Θεραπείες.
Συμμετοχές σε Συνέδρια και Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια (Courses and Workshops Training) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Επίσης δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.