Πώς βοηθάει η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία στις διατροφικές συνήθειες;

images_892017_visit-doctor.jpg

Η κατανάλωση τροφής δεν αποτελεί μια αυτόματη πράξη, όπως είναι για παράδειγμα η πέψη ή οι χτύποι της καρδιάς.

Πολλές φορές η τρώμε για να αισθανθούμε καλύτερα και όχι εξαιτίας πραγματικής πείνας. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, όταν το φαγητό γίνεται “τροφή για τα συναισθήματά μας”, είναι απαραίτητο να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός Γνωσιακού Συμπεριφοριστικού θεραπευτή.

Ο Γνωσιακός Συμπεριφοριστικός θεραπευτής θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε κάτω από ποιες συνθήκες και λόγω ποιων συναισθημάτων καταναλώνετε τροφή. Με την καθοδήγηση του θεραπευτή θα επεξεργαστείτε τις σκέψεις σας με στόχο να τροποιήσετε τη συμπεριφορά σας. Άλλωστε, πέρα από τις σκέψεις, η συμπεριφορά μας γενικά αλλά και οι διατροφικές μας επιλογές δύσκολα τροποποιούνται αν πρώτα δεν καταφέρουμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης γύρω από το φαγητό. Ο θεραπευτής λοιπόν θα σας βοηθήσει να μάθετε να χρησιμοποιείτε την τεχνική της αυτορρύθμισης μέσω της αυτοπαρατήρησης χρησιμοποιώντας ημερολόγια καταγραφής διατροφής και συναισθημάτων. Έπειτα, με την καθοδήγηση του θεραπευτή θα αυτοαξιολογήσετε την συμπεριφορά σας, βάσει των όσων παρατηρήσατε για τις διατροφικές σας επιλογές, και θα προσπαθήσετε να αυτοενισχύσετε τις επιθυμητές συμπεριφορές αλλά και να τροποιήσετε τις συμπεριφορές που σας οδηγούν σε υπερφαγικά επεισόδια.

Σε αυτή τη διαδικασία είναι πολύ σημαντική και η διατροφική εκπαίδευση (ψυχοεκπαίδευση), όπου ο θεραπευτής μαζί με εσάς θα προσπαθήσει να ορίσει την διαφορά της πείνας με την όρεξη, ή ακόμα την αίσθηση του κορεσμού με την ικανοποίηση.  Επιπλέον, η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία δίνει μεγάλη σημασία στην εικόνα σώματος, καθώς επίσης και στον τρόπο που αυτή η εικόνα δημιουργήθηκε και διατηρήθηκε στον χρόνο. Έτσι, η θεραπεία στρέφεται στο οικογενειακό περιβάλλον – δεν είναι λίγες οι φορές που ζητείται η συμβολή των στενών προσώπων της οικογένειας στη θεραπεία του ατόμου, με στόχο να τροποποιηθεί η διατροφική συνήθεια.

Στις περιπτώσεις λοιπόν όπου η κατανάλωση τροφής αποτελεί και μέσο ρύθμισης των συναισθημάτων, η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία βοηθάει στην επίλυση των πραγματικών προβλημάτων με στόχο να βρεθούν άλλοι τρόποι να συσχετιζόμαστε με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και όχι με το φαγητό. Επιλέον βελτιώνει και τις δεξιότητες διεκδικητικής συμπεριφοράς. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία, στοχεύει στην σταθεροποίηση της βελτίωσης και στην πρόληψη της υποτροπής. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθενας που θα δεχτεί τη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία στο τέλος θα είναι ο ίδιος ένας μικρός θεραπευτής για τον εαυτό του που έχει μάθει τον τρόπο να διαχειρίζεται τις καταστάσεις ζωής, προκειμένου να επιλύει τυχόν προβλήματα στο μέλλον.

Πηγή : http://fitdiet.gr/