Κατάλληλες κινητικές δραστηριότητες στην παιδική ηλικία

images_1592017_2_Lawn-on-the-children-playing-HD-picture.jpg

Η σωματική δραστηριότητα είναι χρήσιμη και ευχάριστη και αυτό είναι κάτι που τα παιδιά φαίνεται να το γνωρίζουν ενστικτωδώς.

Τα παιδιά έχουν την τάση να είναι σωματικά δραστήρια με φυσικότητα όπως μπορούν να βεβαιώσουν πολλοί εξουθενωμένοι γονείς. Τις περισσότερες δραστηριότητες τις εκτελούν σε διακεκομμένα αλλά μάλλον έντονα διαστήματα. Μεγαλώνοντας και περνώντας από την εφηβεία στην ενηλικίωση, τα επίπεδα της φυσικής δραστηριότητας σταδιακά μειώνονται.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αυξημένη εμφάνιση της παχυσαρκίας στα παιδιά και στους εφήβους. Σε μεγάλο βαθμό, αυτό φαίνεται να οφείλεται στα μειωμένα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Όταν η σωματική αδράνεια συνδυάζεται με την παχυσαρκία και υπάρχει μεταφορά αυτών των καταστάσεων στην ενηλικίωση, εμφανίζονται επιπρόσθετα και σοβαρά προβλήματα, όπως είναι οι παθήσεις του καρδιοκυκλοφορικού, ο διαβήτης κλπ.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να παρακινηθούν τα παιδιά να παραμείνουν σωματικά δραστήρια στόχος που αποτελεί πραγματική πρόκληση για γονείς, δασκάλους και επιστήμονες του χώρου της υγείας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σωματική δραστηριότητα είναι χρήσιμη για τα παιδιά και γενικά όσο νωρίτερα αρχίζουν τόσο το καλύτερο. Όμως, υπάρχουν δραστηριότητες που αρμόζουν στα παιδιά και άλλες που δεν είναι κατάλληλες. Έτσι, η ηλικία ενός παιδιού υπεισέρχεται ως ένας σοβαρός παράγοντας για σκέψη, όταν επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας.

Ο σωστός χρόνος για να αρχίσει ένα πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας είναι συγκεκριμένος για κάθε παιδί και όχι μια οποιαδήποτε ηλικία την οποία επιλέγουν οι γονείς αυθαίρετα. Τα παιδιά μιας τάξης, μπορεί να έχουν περίπου την ίδια ηλικία αλλά δεν έχουν την ίδια ψυχοσωματική ανάπτυξη. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες σε διαφορετικές ηλικίες, επομένως είναι σημαντικό να μη συγκρίνομε τα παιδιά μεταξύ τους. Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις πρέπει να είναι εξατομικευμένες και να βασίζονται κυρίως στο βαθμό ωρίμανσης, στις δεξιότητες και στις προηγούμενες εμπειρίες του κάθε παιδιού. Τα πολύ μικρά παιδιά είναι σημαντικό να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που είναι ελκυστικές και ευχάριστες και να ανταποκρίνονται στο επίπεδο των δεξιοτήτων τους.

Εν κατακλείδι, η φυσική δραστηριότητα είναι σημαντική για όλους και κυρίως για τα παιδιά τα οποία έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν βασικές και σημαντικές δεξιότητες. Αν υπάρξει η κατάλληλη επιλογή δραστηριοτήτων αλλά και συμπεριφορών από μέρους των γονιών και των δασκάλων, θα κτιστούν οι βάσεις ενός δραστήριου και υγιεινού τρόπου ζωής.

Πηγή : http://www.nutrimed.gr