Το ψηφιακό φάρμακο

images_3182017_2_fan9020585.jpg

Ένας από τους τομείς που ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός μέσω της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής θα επηρρεάσει και θα διαμορφώσει την Υγεία, είναι αυτός του φαρμάκου, μετατρέποντας το εν τέλει σε Ψηφιακό Φάρμακο.

Η ανάγκη
Η διαχείριση του φαρμάκου του ασθενή καθημερινά δεν είναι πάντα εύκολη. Το 50% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων δεν λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες, με αποτέλεσμα την άσκοπη κλιμάκωση των θεραπειών και υψηλότερο κόστος για τα συστήματα υγείας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πρόβλημα του προϊόντος και όχι του ασθενή.

Με συνεργασία εταιριών Υγείας και Πληροφορικής, όπως η Proteus και η Oracle που έχουν κινητοποιηθεί στο χώρο, ήδη έχει σχεδιαστεί σύστημα παρακολούθησης της συμμόρφωσης ασθενών με τη συνταγογράφηση και τη χρήση του φαρμάκου.  Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί ψηφιακό καταπινόμενο χάπι (φάρμακο) που περιέχει μικροσκοπικό αισθητήρα που μεταδίδει σήματα σε ένα επίθεμα που ο ασθενής φορά.

Το επίθεμα επικοινωνεί με μια κινητή συσκευή (iPhone ή iPad) μέσω Bluetooth. Μια εφαρμογή επικοινωνεί τα δεδομένα απευθείας στο σύστημα καταγραφής, επιτρέποντας την συλλογή στατιστικών στοιχείων για τη ροή κατανάλωσης του φαρμάκου (ώρα χρήσης, διάρκεια παραμονής του φαρμάκου στον οργανισμού, ώρα αποβολής του).

Οφέλη
Η κλινική αυτή δοκιμή, προσφέρει στους Οργανισμούς Υγείας και Πληροφορικής τα ακόλουθα οφέλη:

    Βελτιωμένη συλλογή δεδομένων και ανάλυση με ακριβείς πληροφορίες για την κατάποση και χρήση των φαρμάκων
    Προσδιορισμός των κινδύνων που συνδέονται με την τήρηση της φαρμακοθεραπείας νωρίτερα σε δοκιμές
    Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όταν γίνονται αλλαγές στο πρόγραμμα δόσεων
    Καλύτερη συσχέτιση της συμμόρφωσης των ασθενών με θέματα ασφάλειας των φαρμάκων και καλύτερες εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας
    Εξάλειψη της χειροκίνητης διαδικασίας για τη συλλογή δεδομένων (ερωτηματολόγια ασθενών)
    Εμπειρία σε μια εξελισσόμενη τεχνολογική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσει τελικά περισσότερο τους ψηφιακούς αισθητήρες

Κίνδυνοι
Ωστόσο η νέα αυτή κλινική δοκιμή ενέχει τους ακόλουθους κινδύνους:

    Τα συστήματα αυτά απαιτούν συχνά συμβούλους και υπηρεσίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την υλοποίηση και τη συντήρηση τους. Η διαχείριση του ελέγχου των αλλαγών είναι ιδιαίτερα σημαντική και το κόστος ακόμη υψηλό
    Οι υπηρεσίες αυτές είναι ακόμη άγνωστες και αδοκίμαστες
    Η αξιοπιστία των αισθητήρων του φαρμάκου θα πρέπει να ελεγχθεί ενδελεχώς και νέες διεπαφές να σχεδιαστούν
    Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των εθελοντών πελατών-ασθενών που θα χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό φάρμακο, σημαντική τους εκπαίδευση, υποστήριξη και κίνητρα

Είναι σίγουρο πως ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός δεν είναι εύκολος και χρειάζεται σχεδιασμό και προετοιμασία νέων και πιο εξελιγμένων διαδικασιών καταγραφής και διαχείρισης κινδύνων.

Πηγή : http://www.iatrikanews.gr/