Η σημασία των μυϊκών διατάσεων

images_1852017_stretching-woman1-e1388166934409.jpg

Η ευκαμψία του σώματος είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για κάθε αθλητική δραστηριότητα, γιατί συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης του αθλούμενου, αλλά και γιατί μειώνει τις πιθανότητες τραυματισμού.

Σε ένα πρόγραμμα προπόνησης ή στην προθέρμανση, η ευκαμψία εξασφαλίζεται με ασκήσεις σε όλη την τροχιά των αρθρώσεων, χωρίς φυσικά εξωτερική επιβάρυνση, αλλά κυρίως επιτυγχάνεται με τις διατάσεις, οι οποίες όταν εφαρμοστούν σωστά, έχουν άριστα αποτελέσματα στην πρόληψη των τραυματισμών και στην απόδοση.

Ο όρος “διατάσεις” χρησιμοποιείται ευρύτατα για να περιγράψει ένα σύνολο χειρισμών, θεραπευτικών και μη, που έχουν σα σκοπό να επιμηκύνουν μύες και μαλακά μόρια που έχουν για οποιονδήποτε λόγο βραχυνθεί. Το τελικό αναμενόμενο αποτέλεσμα των διατάσεων είναι η αύξηση του εύρους τροχιάς της άρθρωσης ή των αρθρώσεων που προσπελαύνει ο διατεινόμενος μυς ή κάποιο άλλο μαλακό μόριο.

Για ποιό λόγο γίνονται οι διατάσεις;

Ο κύριος σκοπός των διατάσεων είναι η επανάκτηση του φυσιολογικού εύρους τροχιάς μιας άρθρωσης και η διατήρηση της ελαστικότητας μαλακών μορίων που υπάρχουν γύρω από την άρθρωση.

Σαν ειδικοί σκοποί χαρακτηρίζονται:

    Η αύξηση της ευκαμψίας ενός μέρους ή και ολόκληρου του σώματος πριν αρχίσουν οι έντονες ασκήσεις ενδυνάμωσης.
    Η πρόληψη ή έστω και η μείωση μυοτενόντιων τραυματισμών κατά την άθληση.
    Η πρόληψη μονίμων μυϊκών και θυλακοσυνδεσμικών βραχύνσεων, σε καταστάσεις που έχουν προδιάθεση γι’ αυτό. π.χ. σκολίωση.

Πότε δεν πρέπει να κάνω διατάσεις;

    Όταν υπάρχει κάταγμα που δεν έχει πορωθεί καλά.
    Όταν υπάρχει άρθρωση με φλεγμονή.
    Όταν υπάρχει οστικός περιορισμός που παρεμποδίζει την κίνηση.
    Όταν υπάρχει πόνος κατά την κίνηση της άρθρωσης ή της διάτασης.
    Όταν υπάρχει αιμάτωμα ή τραυματισμός μαλακών μορίων της περιοχής.

Τί είναι η αποκατάσταση;

Ο όρος αποκατάσταση, ειδικά στον ασκούμενο, υποδηλώνει την προοδευτική μείωση της έντασης μετά από μια έντονη προσπάθεια, η οποία επιτρέπει την επαναφορά της κυκλοφορίας και γενικά όλων των λειτουργιών του σώματος στα προ της προσπάθειας επίπεδα.Ένα χρονικό διάστημα 1 έως 2 λεπτών jogging, 4 έως 5 λεπτά βάδισμα και στη συνέχεια λίγες διατάσεις, είναι αρκετά για να επαναφέρουν τον ανθρώπινο οργανισμό.

Πηγή : http://fitdiet.gr/