“Αυτοεκτίμηση: Εμείς και οι άλλοι”

images_2142017_2_youaregoodenough.jpg

Όταν μιλάμε για αυτοεκτίμηση δεν αναφερόμαστε στην καλή ή κακή μας “διάθεση” που μπορεί να εναλλάσσεται ανάλογα με τα καλά ή άσχημα γεγονότα που προκύπτουν στην καθημερινότητά μας αλλά στη βασική εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, η οποία και αποτελεί τον κορμό της αυτοεκτίμησης.

Η έννοια της αυτοεκτίμησης χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη θετική εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο με τον οποίο εκτιμούμε την προσωπική μας αξία.

Συγκροτείται από πολύ μικρή ηλικία μέσα από την εικόνα εαυτού που σχηματίζουμε από τις αξιολογήσεις των πολύ κοντινών και σημαντικών για εμάς ανθρώπων όπως είναι οι γονείς μας, οι δάσκαλοί μας, κ.ά. Τα θετικά και αρνητικά μηνύματα που δεχόμαστε ως παιδιά είναι πολύ σημαντικά γιατί σε αυτή την ηλικία εσωτερικεύουμε χωρίς αμφισβήτηση και δυνατότητα αντίδρασης κάθε κριτικής που μας απευθύνεται.

Αυτό που είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου είναι ότι στις πράξεις μας, κυρίως, εκφράζεται η εκτίμηση που έχουμε για τον εαυτό μας. Τα άτομα που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση πιστεύουν ότι και οι άλλοι δεν τους εκτιμούν και έχουν αρνητική γνώμη γι’ αυτούς, συμπεριφέρονται απέναντι στον εαυτό τους χωρίς αίσθημα ευθύνης και φροντίδας, δεν τολμούν να εκφράσουν τις ανάγκες ή τις απαιτήσεις τους και να διεκδικήσουν αυτά που επιθυμούν, εστιάζουν στα ελαττώματά τους ενώ συχνά έχουν αυστηρή και αρνητική στάση και απέναντι στους άλλους. Πρόκειται στην ουσία για ένα φαύλο κύκλο καθώς αυτές οι συμπεριφορές επειδή ακριβώς δυσχεραίνουν την επικοινωνία, προκαλούν την απομάκρυνση ή την απόρριψη των άλλων, δημιουργώντας αρνητικό κλίμα σε ατομικό και σε διαπροσωπικό επίπεδο.

Όλοι οι άνθρωποι αισθανόμαστε την ανάγκη να είμαστε αποδεκτοί και να μας αγαπούν. Η αυτοεκτίμησή μας μπορεί να ενισχυθεί όταν εμείς πρώτοι αναγνωρίσουμε τα διαφορετικά κομμάτια του εαυτού μας και μπορέσουμε να τα αποδεχτούμε. Η εκτίμηση, η αγάπη και η αποδοχή του εαυτού μας αποτελεί βάση της ψυχικής μας ισορροπίας αλλά και της ικανότητάς μας να συνάπτουμε και να διατηρούμε ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις.

Πηγή : http://www.nutrimed.gr