Το πιο σύντομο κείμενο για τον έρωτα!

images_322017_heart-hands.jpg

Ο έρωτας δεν εκδηλώνεται με την επιθυμία να κάνεις έρωτα

αλλά με την επιθυμία του μοιρασμένου ύπνου.

Μίλαν Κούντερα (Milan Kundera)

Πηγή : http://www.thessalonikiartsandculture.gr/