Χρόνος προθρομβίνης και INR

images_212017_kaoura.jpg

Ο χρόνος προθρομβίνης είναι μία από τις σημαντικές μετρήσεις που αφορούν την ομαλή πηκτικότητα του αίματος. Η προθρομβίνη σχηματίζεται στο ήπαρ με τη βοήθεια της βιταμίνης Κ. Σε περίπτωση ιστικού  τραύματος ενεργοποιείται μια σειρά παραγόντων πήξης. Ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης η προθρομβίνη μετατρέπεται σε θρομβίνη, αντίδραση απαραίτητη για το σχηματισμό θρόμβου και την ομαλή πορεία της αιμόστασης.

Ο χρόνος προθρομβίνης εκτιμάται σε σύγκριση με τον χρόνο προθρομβίνης υγιούς ατόμου με το INR.

Εάν το αίμα πήζει αργά, ο χρόνος προθρομβίνης παρατείνεται και το INR αυξάνει. Ο παρατεταμένος χρόνος προθρομβίνης μπορεί να συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης θανατηφόρων αιμορραγιών.

Χαρακτηριστικά νοσήματα και παράγοντες που προκαλούν παράταση INR είναι:

·         Αντιπηκτικά φάρμακα, όπως η βαρφαρίνη (Coumadin), ηπαρίνη. Σε παθολογικές καταστάσεις όπου χορηγούνται αυτά τα αντιπηκτικά, η αξιολόγηση των επιπέδων τους  γίνεται με μέτρηση του INR, η αύξηση του οποίου επιδιώκεται κατά την αντιμετώπιση των παθολογικών αυτών καταστάσεων. Ωστόσο εάν το INR υπερβεί ορισμένα επίπεδα στόχους, το άτομο κινδυνεύει από αιμορραγίες
·         Ηπατικά προβλήματα
·         Ανεπαρκή επίπεδα των παραγόντων που συντελούν στην πήξη του αίματος
·         Ανεπάρκεια βιταμίνης K
·         Παρουσία αναστολέων παραγόντων πήξης

Εάν το αίμα πήζει γρήγορα, ο χρόνος προθρομβίνης μειώνεται. Ο μειωμένος χρόνος προθρομβίνης μπορεί να συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης θανατηφόρων θρομβώσεων. Χαρακτηριστικά, νοσήματα και παράγοντες που προκαλούν ελάττωση του INR είναι:

·       Τα συμπληρώματα που περιέχουν βιταμίνη Κ
·       Οιστρογόνα φάρμακα, όπως τα αντισυλληπτικά χάπια και η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης
·       Η υπερλιπιδαιμία
·       Το πολλαπλό μυέλωμα
·       Η περιφερική αγγειακή νόσος

Η σωστή ιατρική εξέταση είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση.

Πηγή : http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/