Χαμηλό ουρικό οξύ

images_412017_γεννετικα.jpg

Το χαμηλό ουρικό οξύ είναι σπάνιο εύρημα. Η ανεύρεση μιας χαμηλής τιμής ουρικού οξέος πρέπει πάντα να επαναλαμβάνεται και να διασταυρώνεται χωρίς καθυστέρηση. Παρά το γεγονός ότι σε αντίθεση με το αυξημένο ουρικό οξύ, το χαμηλό ουρικό οξύ δεν προκαλεί βλάβες αυτό καθεαυτό, πρέπει πάντοτε να γίνεται σωστή ιατρική εξέταση προς αποκλεισμό και θεραπεία τυχόν υποκείμενου σοβαρού παθολογικού αιτίου.

Το ουρικό οξύ είναι μια χημική ουσία που παράγεται στον οργανισμό από την διάσπαση των πουρινών. Οι πουρίνες είναι μέρος της χημικής δομής των γονιδίων μας και γονιδίων φυτών και ζώων και υπάρχουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος και σε όλα σχεδόν τα τρόφιμα.

Οι δύο σημαντικές πουρίνες που απαρτίζουν το DNA είναι η γουανίνη και η αδενίνη. Οι πουρίνες αθροίζονται στο σώμα λόγω ενδογενούς σύνθεσης πουρινών και λόγω εξωγενούς άθροισης μέσω τροφών. Το παραγόμενο από τις πουρίνες ουρικό οξύ αποβάλλεται κατά κύριο λόγο μέσω των νεφρών, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι ένα τμήμα του αποικοδομείται   κυρίως στο έντερο, όπως εξάλλου φαίνεται στο σχήμα:

Κάθε νόσημα ή παράγοντας που προκαλεί ελαττωμένη παραγωγή – άθροιση ή αυξημένη απέκκριση-αποικοδόμηση ουρικού οξέος προκαλεί ελαττωμένο ουρικό οξύ αίματος.

ΚΥΡΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΡΟΙΣΗ

Ιδιοπαθής κληρονομικότητα

ΚΥΡΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΕΚΚΡΙΣΗ-ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ

·       Ιδιοπαθής κληρονομικότητα
·       Νεοπλάσματα
·       Κίρρωση
·       Παρεντερική διατροφή
·       Διαβήτης
·       Νεφρική βλάβη
·       Νοσήματα αίματος
·       Φάρμακα τοξικές ουσίες

Επειδή σε περίπτωση υποκείμενου παθολογικού παράγοντα το χαμηλό ουρικό οξύ μπορεί να είναι το μόνο αρχικό σύμπτωμα ενώ σε περιπτώσεις ιδιοπαθούς κληρονομικότητας το μόνο ιδιοπαθές εύρημα, το χαμηλό ουρικό οξύ είναι σύνηθες να ανευρίσκεται σε check up.

Πηγή :  http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/