Σωματική Άσκηση και Άσθμα

images_122017_asthma-news-article.jpg

Οι περισσότεροι άνθρωποι με άσθμα παρουσιάζουν κρίσεις όταν ασκούνται σε κρύο ή ξηρό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης (ξεκούρασης) ο αέρας που εισπνέουν αυτά τα άτομα μέσω της ρινικής κοιλότητας θερμαίνεται, υγραίνεται και φιλτράρεται καθώς διαχέεται σε ολόκληρο το σώμα. Κατά τη διάρκεια της άσκησης τα άτομο με άσθμα χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο με αποτέλεσμα η αναπνοή να γίνεται πιο γρήγορη μέσω του στόματος. Οι αεροφόροι οδοί αντιδρούν στον κρύο και ξηρό αέρα και οι μύες γύρω από τις οδούς συσπώνται και σφίγγουν.

Μερικά συμπτώματα που προκαλούνται από την άσκηση στα άτομα με άσθμα είναι:

    Βήχας
    Λαχάνιασμα
    Ένα αίσθημα συμπίεσης του θώρακα
    Υπερβολική εξάντληση

Αυτά τα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια ή συχνότερα, μετά το τέλος της άσκησης. Ο τύπος της άσκησης, η διάρκεια της άσκησης καθώς και η έντασης της είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για τα ασθματικά άτομα που κάνουν άσκηση και θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα. Ουσιαστικά  η έντονη άσκηση για πάνω από 6 λεπτά σε κρύο και ξηρό περιβάλλον είναι πολύ πιθανόν να εμφανίσει κρίσεις άσθματος.

Προετοιμασία για την άσκηση

Θα πρέπει να αποτραπεί η πρόκληση κρίσης άσθματος με το να προετοιμάσουμε το άτομο για άσκηση να ακολουθήσει μερικούς έξυπνους και ασφαλείς τρόπους.

    Σιγουρευτείτε ότι το άσθμα σας είναι καλά ρυθμισμένο σε καθημερινή βάση
    Χρησιμοποιήστε το φαρμακευτικό προϊόν για το άσθμα 5 έως 10 λεπτά πριν την προθέρμανση
    Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για περαιτέρω οδηγίες
    Κάντε προθέρμανση με χαμηλής έντασης άσκηση και επίσης κάντε διατάσεις για 10 με 15 λεπτά πριν ξεκινήσετε κάποιο άθλημα ή άσκηση
    Κάντε πάντα αποθεραπεία

Κρίση άσθματος κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας

Αν κατά τη διάρκεια της άσκησης νιώσετε κρίση άσθματος τότε:

    Σταματήστε οποιαδήποτε δραστηριότητα
    Ακολουθήστε το πρόγραμμα δράσης για το άσθμα (θεραπεία). Πάρτε 4 εισπνοές από το ειδικό στόμιο για την ανακούφιση του άσθματος (Airomir, Asmol, Bricanyl, Epaq or Ventolin). Περιμένετε 4 λεπτά
    Επιστρέψτε πίσω στην άσκηση μόνο εάν τα συμπτώματα έχουν υποχωρήσει
    Εάν τα συμπτώματα επανέλθουν τότε χρησιμοποιήστε τον ειδικό μηχανισμό εισπνοής όπως και προηγουμένως. Μην επιστρέψετε σε οποιαδήποτε άσκηση ή δραστηριότητα για το υπόλοιπο της ημέρας και επισκεφτείτε τον γιατρό σας

Πηγή : https://www.fitstudio.gr/