Πώς θεραπεύεται η εγκεφαλική παράλυση;

images_122017_IMG_2571-2.jpg

Η εγκεφαλική παράλυση δεν μπορεί να θεραπευτεί, αλλά η θεραπεία συχνά βελτιώνει τις ικανότητες ενός παιδιού. Πολλά παιδιά πηγαίνουν για να διασκεδάσουν σε ένα πρόγραμμα θεραπείας  εάν οι δυσκολίες (αναπηρία τους) τους ρυθμίζονται κατάλληλα. Γενικά, την καλύτερη  πιθανότητα να υπερνικήσουν των αναπτυξιακές τους δυσκολίες έχουν τα παιδιά ή ακόμη να μάθουν νέους τρόπους  να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που τους προκαλούν δυσκολίες.

Δεν υπάρχει καμία τυποποιημένη θεραπεία που λειτουργεί για κάθε άτομο με εγκεφαλική παράλυση. Μόλις γίνει η διάγνωση, και ο τύπος εγκεφαλικής παράλυσης καθορίζεται, μια ομάδα επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης, όπου θα συνεργαστεί με ένα παιδί και τους γονείς του /της για να προσδιορίσει τα συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε παιδιού, και να αναπτύξει έπειτα ένα κατάλληλο σχέδιο για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα  ζωής του παιδιού.

Ένα σχέδιο σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες  ιατρικές υπηρεσίες θα είναι το εξής.

    η φυσική άσκηση για να βελτιώσει το περπάτημα και το βηματισμό,να τεντώσει τους μύες που βρίσκονται σε σύσπαση, και να  αποτρέψει τις παραμορφώσεις
    θεραπεία για να αναπτύξει τις καθημερινές δραστηριότητες όπως το ντύσιμο, η μετάβαση στο σχολείο  και η συμμετοχή στις καθημερινές δραστηριότητες
    λογοθεραπεία για να εξετάσει τις αναταραχές στην κατάποση ,τα λεκτικά εμπόδια, και άλλων  τυχόν εμπόδια στην επικοινωνία
    η παροχή συμβουλών και η κοινωνικών λειτουργών για να διευθύνουν τις συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες που έχουν τα άτομα αυτά.
    φάρμακα για να ελέγξουν τις κρίσεις, για χαλαρώνουν τους σπασμούς  των μυών, και να ανακουφίζουν τον πόνο
    χειρουργική επέμβαση για να διορθώσει τις ανατομικές ανωμαλίες ή να απελευθερώσει τους σφιχτούς μύες
    τα στηρίγματα και άλλες ορθοστατικές  συσκευές για να αντισταθμίσουν τη δυσαναλογία μυών, να  βελτιώνουν τη στάση και το περπάτημα και την  αύξηση ανεξάρτητης κίνησης αύξησης
    μηχανικά εργαλεία όπως οι αναπηρικές καρέκλες και οι στηρίγματα με ροδάκια για τα άτομα που δεν είναι ανεξάρτητα κινητά  και οι ενισχύσεις επικοινωνίας όπως οι υπολογιστές, οι συνθέτες φωνής, ή οι πίνακες συμβόλων για να επιτρέψουν στα άτομα  να επικοινωνήσουν με άλλα.

Τα μέλη της ομάδας επεξεργασίας για ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση είναι τα εξής:

    Ένας παθολόγος, ένας παιδίατρος, ένας παιδιατρικός νευρολόγος, ή ένα παιδιατρικός φυσιοθεραπευτής, ο οποίος εκπαιδεύεται για να βοηθήσει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αυτός ο γιατρός, ο οποίος ενεργεί συχνά δεδομένου ότι είναι  ο ηγέτης της ομάδας επεξεργασίας, ενσωματώνει τις επαγγελματικές συμβουλές όλων των μελών ομάδων σε ένα περιεκτικό σχέδιο επεξεργασίας, σιγουρεύεται ότι το σχέδιο εφαρμόζεται κατάλληλα,και ακολουθεί την πρόοδο του παιδιού κατά τη διάρκεια διάφορων ετών.
    Ένας ορθοπεδικός, ένας χειρούργος που ειδικεύεται στη μεταχείριση των οστών, των μυών, των τενόντων, και άλλων μερών του σκελετικού συστήματος. Ένας ορθοπεδικός παρουσιάζεται συχνά  για να εντοπίσει και να μεταχειριστεί τα προβλήματα μυών που συνδέονται με την εγκεφαλική παράλυση.
    Ένας φυσιοθεραπευτής/ γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής, ο οποίος σχεδιάζει και βάζει σε ειδικά προγράμματα άσκησης εφαρμογής για να βελτιωθεί η δύναμη και η λειτουργική κινητικότητα.
    Ένας εργοθεραπευτής, ο οποίος διδάσκει τις δεξιότητες απαραίτητες για την καθημερινή διαβίωση, το σχολείο, και την εργασία.
    Ένας παθολόγος ομιλίας και γλώσσας, ο οποίος ειδικεύεται στη διάγνωση και τη μεταχείριση των δυσκολιών σχετικά με τις δυσκολίες με την κατάποση και την επικοινωνία.
    Ένας κοινωνικός λειτουργός, ο οποίος βοηθά τα άτομα και τις οικογένειές τους να εντοπίσουν την κοινοτική βοήθεια και τα προγράμματα εκπαίδευσης.
    Ένας ψυχολόγος, ο οποίος βοηθά τα άτομα και τις οικογένειές τους να αντιμετωπίσουν τις ειδικές πιέσεις και τις απαιτήσεις της εγκεφαλικής παράλυσης. Σε μερικές περιπτώσεις, οι ψυχολόγοι μπορούν επίσης να επιτηρήσουν τη θεραπεία για να τροποποιήσουν τις άχρηστες ή καταστρεπτικές συμπεριφορές.
    Ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος μπορεί να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο όταν το άτομο παρουσιάζει νοητική υστέρηση  ή οι μαθησιακές δυσκολίες, μια πρόκληση στην εκπαίδευση.

Ένα καλό πρόγραμμα θα ενθαρρύνει την ανοικτή ανταλλαγή των πληροφοριών, θα ενθαρρύνει τις συνεργασίες μεταξύ των γονέων και των επαγγελματιών υγειονομικής περίθαλψης που αναγνωρίζουν ότι αν και οι ιατρικοί ειδικοί μπορούν να είναι οι εμπειρογνώμονες, είναι γονείς που ξέρουν τα παιδιά τους καλύτερα.

Αιτίες Εγκεφαλικής Παράλυσης

Η εγκεφαλική παράλυση προκαλείται από  τραυματισμό του εγκεφάλου (η μεγαλύτερη μερίδα του εγκεφάλου, ο οποίος περιλαμβάνει  τις υψηλότερες νοητικές ικανότητες, τις αισθήσεις, και τις εκούσιες δραστηριότητες(κινήσεις) των μυών).

Η  εγκεφαλική παράλυση αρχικά  αφορούσε πιθανά την ασφυξία κατά τη γέννηση (στραγγαλισμός κατά τη διάρκεια της γέννησης, η οποία οδηγεί στην έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο) και τον τραυματισμό, αλλά σε μια μελέτη 45.000 γεννήσεων αποδείχθηκε ότι η ασφυξία γέννησης είναι μια ασυνήθιστη αιτία της εγκεφαλικής παράλυσης.

Οι επηρεασθείσες περιοχές εγκεφάλου λαμβάνουν  χαμηλά επίπεδα οξυγόνου ,το οποίο καλείται υποξία (hypoxia) σε κάποιο σημείο, αλλά δεν είναι γνωστό γιατί αυτό εμφανίζεται.

Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ορισμένοι παράγοντες ή γεγονότα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του εμβρύου μπορούν να το καταστήσουν πιο ευαίσθητο σε οποιοδήποτε υποξία που εμφανίζεται, και αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί μερικά νήπια επηρεάζονται ενώ άλλα μπορούν να αντέξουν τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου που όμως έχει σαν συνέπεια τη μόνιμη ζημία του εγκεφάλου.

 Τα πρόωρα νήπια έχουν μια ελαφρώς υψηλότερη συχνότητα της εγκεφαλικής παράλυσης. Η εγκεφαλική παράλυση μπορεί επίσης να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της πρόωρης παιδικής ηλικίας ως αποτέλεσμα των ασθενειών (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, μονοκατευθυντικές μολύνσεις, έρπητα, και τα λοιπά). Η ζημία του εγκεφάλου μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια λειτουργιών νεύρων σε διαφορετικές περιοχές. Η κλασσική εύρεση της εγκεφαλικής παράλυσης είναι η σπαστικότητα (αυξανόμενος τόνος μυών) που μπορεί να έχει επιπτώσεις σε ένα ενιαίο άκρο, σε μια πλευρά  του σώματος (spastic hemiplegia), των δύο ποδιών (spastic diplegia) ή και σε όλα  τα άκρα (spastic τετραπληγία).

Επιπλέον, σε άλλα συμπτώματα μπορεί να υπάρξει μερική ή πλήρης απώλεια μετακίνησης (παράλυση), ανωμαλίες αισθητηρίων(κώφωση-τύφλωση), και ατελειών της ακρόασης και της όρασης. Οι λεκτικές ανωμαλίες είναι κοινές και μπορούν να εμφανιστούν.

Η νοητική λειτουργία μπορεί να κυμανθεί από την εξαιρετικά κανονική έως  τη βαριά νοητική υστέρηση. Τα συμπτώματα είναι συνήθως εμφανή πριν από την ηλικία των  2 και σε βαριές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν από τους 3 μήνες. Η εγκεφαλική παράλυση είναι ένας μη-προοδευτικός τύπος εγκεφαλοπάθειας (ζημία έναντι του εγκεφάλου) και τα συμπτώματα είναι  άμεσα με αποτέλεσμα η ασθένεια να μην επιδεινώνεται

Οι ταξινομήσεις της εγκεφαλικής παράλυσης περιλαμβάνουν σπαστικότητα δυσκαμψία, αταξία, και μικτή μορφή. Η σπαστική εγκεφαλική παράλυση περιλαμβάνει περίπου 50% των περιπτώσεων. Η αθετωσική (athetoid) εγκεφαλική παράλυση έχει επιπτώσεις σε περίπου 20%. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη των ανώμαλων μετακινήσεων (μετακινήσεις στριψίματος, τραντάγματος, ή άλλου). Η αταξική εγκεφαλική παράλυση περιλαμβάνει τις δονήσεις, τον ασταθή βηματισμό, την απώλεια συντονισμού, και τις ανώμαλες μετακινήσεις. Έχει επιπτώσεις σε περίπου 10%. Τα υπόλοιπα 20% είναι ταξινομημένα, με οποιοδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω συμπτωμάτων.

Πηγή : https://www.fitstudio.gr/