Οζώδες ερύθημα

images_1012017_giatros2.jpg

Πρόκειται για επώδυνα ψηλαφητά οζίδια ερυθρού χρώματος, που εμφανίζονται κυρίως στα κάτω άκρα. Προοδευτικά τα οζίδια λαμβάνουν χρώμα κυανό, ενώ οι βλάβες μπορεί να λάβουν ένα χαρακτηριστικό κιτρινοπράσινο χρώμα. Διαρκούν από λίγες ημέρες έως αρκετούς μήνες. Σπάνια εξελκώνονται. Συνηθέστερα εμφανίζονται σε διαδοχικές εκθύσεις.

Η εμφάνιση των όζων προκύπτει ως αποτέλεσμα υπερευαισθησίας, σε παράγοντες ουσίες καταστάσεις νοσήματα του οργανισμού. Λόγω της αυξημένης δραστηριοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος, προκαλείται αυξημένη κινητοποίηση κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, στις περιοχές της βλάβης, με αποτέλεσμα οίδημα, συρροή ηωσινόφιλων και ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων, λεμφοκυττάρων, μακροφάγων στις περιοχές των όζων. Οι παράγοντες, ουσίες, καταστάσεις και νοσήματα, που προκαλούν οζώδες ερύθημα είναι:

Η κύηση

Το άγχος

Η συναισθηματική υπερευαισθησία

Λοιμώξεις (π.χ. φυματίωση, ιώσεις)

Φάρμακα (π.χ. σουλφοναμίδες, βρωμίδια)

Αυτοάνοσα νοσήματα

Ρευματολογικά νοσήματα

Νοσήματα του εντέρου

Η σαρκοείδωση

Καρκινώματα (σπανίως)

Η σωστή παθολογική εξέταση έχει κομβική σημασία στη σωστή διαφορική διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία.

Πηγή : http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/