Κακή κυκλοφορία

images_1412017_testaimatos.jpg

Ο βασικός ρόλος του κυκλοφορικού συστήματος είναι η μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και η απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα και άχρηστων μεταβολικών προϊόντων από αυτά. Για να επιτελέσει το κυκλοφορικό σύστημα στο ακέραιο το μεταφορικό του ρόλο, θα πρέπει να συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις:

1. Η δύναμη με την οποία η καρδιά εξωθεί το αίμα στην περιφέρεια να είναι επαρκής

2. Η ποσότητα του αίματος να είναι επαρκής

3. Τα αγγεία να είναι βατά και ελαστικά, ώστε η κυκλοφορία του αίματος να μη συναντά εσωτερικά κωλύματα.

Στην περίπτωση της κακής κυκλοφορίας, η μεταφορά οξυγόνου-θρεπτικών ουσιών και η απαγωγή διοξειδίου-άχρηστων ουσιών δεν γίνεται σωστά, λόγω βλάβης σε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω επίπεδα. Η κακή κυκλοφορία προκύπτει επομένως:

1. Από ανεπάρκεια της καρδιακής αντλίας, με αποτέλεσμα μειωμένη εξώθηση αίματος στην περιφέρεια. Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της κατηγορίας είναι η καρδιακή ανεπάρκεια και ο καρδιακός επιπωματισμός. Τα συμπτώματα είναι η κυάνωση, η δύσπνοια, το οίδημα.

2. Από πτώση του όγκου του αίματος. Χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι της κατηγορίας είναι η βαριά γαστρορραγία και η αιμορραγίες από τα βαριά τροχαία ατυχήματα. Τα συμπτώματα είναι το ωχρό και ψυχρό δέρμα, η κυάνωση, η λιποθυμία, οι διαταραχές συνείδησης, η πτώση της πίεσης.

3. Από διαταραχή στην βατότητα, την ελαστικότητα ή την λειτουργικότητα των αγγείων. Στις περιπτώσεις της κατηγορίας, πρόκειται κυρίως για εντοπισμένη διαταραχή κυκλοφορίας και όχι για διάχυτη κυκλοφορική ανεπάρκεια. Ανάλογα με το είδος, την θέση του αγγείου και το όργανο που αυτό διανέμεται, τα συμπτώματα και η σοβαρότητα της κατάστασης ποικίλουν. Έτσι σε σχηματισμό θρόμβου στη στεφανιαία καρδιακή αρτηρία, λόγω διακοπής της αιμάτωσης του μυοκαρδίου δημιουργείται έμφραγμα μυοκαρδίου, σε σχηματισμό θρόμβου και απόφραξη εγκεφαλικής αρτηρίας δημιουργείται εγκεφαλικό επεισόδιο. Αντίθετα σε αρκετές ήπιες περιπτώσεις ανεπάρκειας της φλεβικής κυκλοφορίας στα άκρα υπάρχει μόνο βάρος στα πόδια και εύκολη κόπωση.

Η κακή κυκλοφορία αποτελεί ένα από τα αίτια πρηξιμάτων σε διάφορα σημεία του σώματος, παγωμένων άκρων και κατακράτησης υγρών.

Η σωστή παθολογική εξέταση έχει κομβική σημασία στη σωστή διαφορική διάγνωση και θεραπεία.

Πηγή : http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/