Κακή κυκλοφορία αίματος

images_412017_prd.jpg

Ο εγκέφαλος αποτελεί το κέντρο των νοητικών λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος, των αντανακλαστικών που είναι υπεύθυνα για την λειτουργία της καρδιάς, του πεπτικού συστήματος, των νεφρών και όλων των ζωτικών οργάνων. Ο εγκέφαλος αιματώνεται από τον κύκλο του Willis, απαιτεί σταθερή παροχή γλυκόζης, χρησιμοποιεί ένα μεγάλο μέρος της καρδιακής παροχής και του εισπνεόμενου οξυγόνου.  Ο εγκεφαλικός ιστός είναι πολύ ευαίσθητος σε συνθήκες διακοπής της κυκλοφορίας και τέσσερα με δέκα λεπτά είναι αρκετά για να καταστραφεί και να συμπαρασύρει σε κώμα και θάνατο ολόκληρο το σώμα εάν σταματήσει η ροή του αίματος που τον τροφοδοτεί.

Η διαταραχή της κυκλοφορίας του αίματος στον εγκέφαλο μπορεί να γίνει με δύο μηχανισμούς: Την απόφραξη της κυκλοφορίας και την εξαγγείωση αίματος. Στην δεύτερη περίπτωση αναπτύσσεται αιμάτωμα και αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, στην πρώτη περίπτωση ανάλογα με την ταχύτητα που εγκαθίσταται η βλάβη στην κυκλοφορία, το μέγεθος, την θέση του προσβαλλόμενου αγγείου και το είδος της απόφραξης προκύπτει ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια. Η ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια αποτελεί μία σοβαρή αλλά προοδευτικά εξελισσόμενη διαδικασία ενώ το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο χαρακτηρίζεται από οξεία αιφνίδια βλάβη του εγκεφαλικού ιστού, η οποία εγκαθίσταται εντός δευτερολέπτων και οφείλεται σε οξέως εμφανιζόμενη διαταραχή της ροής του αίματος που τροφοδοτεί τον εγκέφαλο.

Η ισχαιμική διαταραχή της κυκλοφορίας είναι υπεύθυνη στην πλειοψηφία των πασχόντων από ανεπάρκεια της κυκλοφορίας στον εγκεφαλικό ιστό (άνω του 80%) και τα αίτια εκτίθενται παρακάτω. Στην περίπτωση της ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας  τα αίτια είναι τα τραύματα, η υπέρταση, τα ανευρύσματα, αγγειακές δυσπλασίες, διαταραχές πηκτικότητας κ.λπ.

ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ

Τα συμπτώματα της διαταραχής της εγκεφαλικής κυκλοφορίας είναι το μούδιασμα, ο πονοκέφαλος, η αιφνίδια διαταραχή όρασης, η ζάλη, η αδυναμία βάδισης, η σύγχυση, η δυσκολία ομιλίας, η αιφνίδια αδυναμία χεριού ή ποδιού, οι διαταραχή στην προσωπικότητα, η πτώση επιπέδου συνείδησης, η αμνησία, η απώλεια της αίσθησης της αφής και του πόνου, η λιποθυμία. Τα συμπτώματα αυτά είναι αποτέλεσμα της ανεπάρκειας της εγκεφαλικής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις, όπου το υποκείμενο αίτιο είναι συστηματικό παθολογικό νόσημα είναι απαραίτητο η θεραπεία να αποκαθιστά τόσο την επάρκεια της εγκεφαλικής κυκλοφορίας όσο και τη συστηματική διαταραχή για να αποφευχθεί μελλοντική υποτροπή ή σοβαρή εκδήλωση από άλλο όργανο.

Πηγή : http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/